Portefølje

Vårt arbeid

Sorter

Alle
By- og stedsutvikling
Involvering
Omdømmebygging
Analyse
Arkitektur
Design
februar 2018

Byutvikling Sauda

Involvering|Sosio-kulturell stedsanalyse|Strategi

I løpet av 2017 -2018 har vi laget et opplegg for medvirkning og involvering, utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse og gjennomført en visjonsworkshop for Sauda kommune. Vi har brukt resultater fra medvirkningsprosessene, workshopen og analysearbeidet til å komme med faglige anbefalinger for videre utvikling av Sauda....

januar 2018

Fremtidsbilder Grimstad sentrum

Fremtidsbilder|Visjon

Vi har i løpet av 2017 og 2018 laget et fremtidsbilde som skal være diskusjonsgrunnlag til Grimstad kommunes arbeid med ny sentrumsplan. Vi har kommet med forslag til hvordan Grimstad kan se ut i 2040 på et visjonært nivå, og kommet med innspill på hvordan man kan arbeide med prosessen for å nå dette....

desember 2017

Urban Sjøfront – Stavanger Øst

Aktivering|Arrangement|Byutvikling|Medvirkning|Strategi

Oppdragsgiver: Urban Sjøfront, offentlig-privat samarbeid grunneiere og Stavanger kommune Urban Sjøfront as er et non-profit aksjeselskap eid av 19 grunneiere og aktører i Stavanger Øst. Urban Sjøfront har vært driftet av oss i Léva Urban Design fra 2012 til 2018, med Aslaug Tveit som daglig leder. Selskapet er et kollektivt samarbeid, ut fra en målsetning om å utvikle Stavanger Øst mer ......

desember 2017

Juletrebyen

Design|Konsept|Rådgivning

Målet med prosjektet har vært å etablere begrepet ”Juletrebyen Jørpeland” med en sterk lokal forankring. Vår oppgave har vært å sikre helheten gjennom utarbeidelse av et sterkt konsept og estetiske retningslinjer som har skapt rammer som har vært enkelt for sentrumsforeningen å gjennomføre....

november 2017

Workshop Leknes sentrum

Analyse|Medvirkning|Rådgivning|Workshop

Vi hadde ansvaret for å utarbeide et opplegg, gjennomføre og oppsummere en heldagsworkshop i Leknes Sentrum...

juli 2017

Den spiselige byfest

Arrangement|Byromsdesign

Den Spiselige Byfest er et arrangement som blir avholdt årlig i juli, på samme tid som Gladmatfestivalen. Den Spiselige Byfest er et alternativ til Gladmatfestivalen, og finner sted i en park Stavanger Øst....

mai 2017

Kuppet av kommunehuset – workshop

Medvirkning|Workshop

Vi planla og gjennomførte en workshop på Hjelmeland som vi kalla for Kuppet. Vi kuppet kommunehuset og forvandlet det om til et idéverksted for innbyggere, politikere, grunneiere og andre....

mars 2017

Koordinering Oslo havnepromenade

Omdømmebygging|Rådgivning

Vi i Léva Urban Design hadde fra 2015 til 2017 rollen som koordinator for Oslo Havnepromenade. Målet med prosjektet har vært å utforske en ny type stilling i byutviklingssammenheng knyttet til omdømmebygging og aktivering....

november 2016

Edible Stavanger East

The idea is based on using a food system as a tool in an urban development process. The project was funded by Urban Sjøfront in 2013 and supported by the Norwegian Ministry of Environment as part of the project Future Cities. The project was kick started in February 2013 through a creative workshop with local community and professionals at Tou ......

oktober 2016

Development Langevåg

[vc_row padding_top=»0px» padding_bottom=»0px»][vc_column fade_animation_offset=»45px» width=»1/1″][/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=»true» padding_top=»0px» padding_bottom=»0px» bg_video=»» class=»» style=»»][vc_column fade_animation_offset=»45px»][/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=»true» padding_top=»0px»...

oktober 2016

Det grønne rommet

Interiørdesign|Rådgivning|Strakstiltak

Tiltaket går ut på at det har blitt gjort en enkel fysisk oppgradering, samtidig som det utarbeides en veileder og en verktøykasse til hvordan rommet videre kan bli brukt mer aktivt som en ny møteplass av både kommunen selv og andre utenfra....

september 2016

Levekårsløft på hjul

Design|Medvirkning

Som endel av prosessen rundt levekårsløft på Storhaug ønsket vi å teste ut tilstedeværelse ute i felt. Resultatet ble en nydelig campingvogn med et viktig formål....

juli 2016

Stedsutvikling Langevåg

Stedsutvikling

Vi ble kontaktet av Langevåg Utvikling som er eid og styrt av næringslivet, lag og organisasjoner på Langevåg, med forespørsel om konsulenthjelp til å skape økt bo-, næring-, og besøkelseslyst i Langevåg....

mai 2016

Utvikling Leangen

Sosio-kulturell stedsanalyse|Stedsutvikling|Workshop

Vi har på oppdrag for Leangen Bolig AS, utarbeidet et forstudie med fokus på de sosio-kulturelle verdier i forbindelse med transformasjon av travbanetomten på Leangen i Trondheim....

mai 2016

Sola in the clouds

LEVA was invited to submit a design proposal for a «Superplayground» integrated in a new park and city square in the city centre of Sola. The wish of the municipal was to brand the city to be a airport city and to create a place including for all ages. A place where stay and movement is the focus in a ......

mai 2016

Workshop Kristiansand Kommune

Medvirkning|Rådgivning|Workshop

I forbindelse med det pågående arbeidet med ny gatebruksplan for Kvadraturen i Kristiansand sentrum, planla og fasiliterte vi en aktivitetsdag for Kristiansand Kommune. Vi hadde fokus på involvering av ulike brukergrupper og aktører...

april 2016

Food Safari at Matkvartalet

A public pop-up event in collaboration with Greater Stavanger´s Impact Week, Urban Sjøfront, and Mathallen Stavanger. The purpose was to give a preview of how the old factory hall could be used for food production and innovation in Østre Bydel (The Edible East) The production hall is the second step in the development of Matkvartalet, a food quarter that will ......

februar 2016

Medvirkning Frognerstranden

Analyse|Medvirkning|Rådgivning

Målet med dialogarbeidet var å kartlegge og få en helhetlig forståelse av stedet , de forskjellige brukere og deres behov. Vi valgte derfor en blanding av kvalitative og kvantitative metoder koblet direkte med dialog som aktiviserer brukere....

januar 2016

Tipi – Speak, listen, reflect

Leva Urban Design participated in The Charlie Hebdo Portable Pavilion competition by BeeBreaders. The project called for the design of a mobile structure to support and promote the principle of free speech. The competition takes point of departure in recent events that have taken place around the world that have tried to deny people their freedom of speech. And due ......

november 2015

Christmas in Svankevigå

Christmas|leva urban design|stavanger|svankevigå|urban sjøfront

Type: Event / Strategic design Client: Urban Sjøfront, Norwegian Properties Status: Stavanger East, Norway Status: 21 of november 2015 On behalf of Urban Sjøfront, we organized a Christmas market in Svankevigå . This is part of a larger project called reputation management Svankevigå (read more). The Christmas market was very successfully and there were over 200 visitors. The event was ......

november 2015

Mulighetsstudie Stavanger sentrumsplan

Konsept|Mulighetsstudie

Arbeidet med ny sentrumsplan for Stavanger ble tatt videre hvor innspill fra de idestudier ble implementert i den videre utvikling med fokus på konkrete geografiske områder. Her var vi involvert i området som omfatter Havnefronten i Stavanger sentrum i samarbeid med Helen & Hard Arkitekter...

mai 2015

Visjon Stavanger sentrumsplan

Byutvikling|Rådgivning|Strategi

I utarbeidelsen av en ny kommunedelplan for Stavanger sentrum har målet vært å benytte den samlede kompetansen til offentlige- og private aktører, og finne mulighetsrom og grunnlag for langsiktige strategier gjennom åpne, kreative og analytiske prosesser....

april 2015

Kulturøya – Placemaking Sølyst

Omdømmebygging|Stedsutvikling

Vi har vært involvert i forarbeidet til et boligprosjekt på Sølyst, som er en naturrik og idyllisk øy i kjernen av Stavanger. Vi brukte kunst og kultur til skape en relasjon til øya, omgivelsene og beboerne....

mars 2015

Placemaking Svankevigå

Type: Design, activation, facilitation og coordination. Client: Urban Sjøfront, Norwegian Property, Municipality of Stavanger Location: Stavanger East Status: Start march 2015 – ongoing In the same area as the pilot project Mystreet that was done for the Municipality of Stavanger, we  also has been responsible for consulting landowners in what they can contribute when it comes to «living boost» in «Badedammen» area. (District in Stavanger) ......

januar 2015

Sandnes Sea Promenade

Type: Area analyzes, opportunities studies, consulting, sketch project, design Client: Veidekke Eiendom and Kruse Smith Eiendom Location: Sandnes, Norway Status: Active Sandnes Seapromenade In connection with the development along the sea promenade in Sandnes, LÉVA has been a consultant and the designer for Veidekke and the development on their area, Rovikeiendommen. LEVA has been involved in the process from the analysis phase ......

november 2014

The dandelion park

Type: Landscape design Client: Lyse Neo AS Location: Stavanger East, Norway Status: Fished 2014 The park The dandelion park is a temporary park that consists of four energy stations. To integrate the temporary stations with the environment in Stavanger east we made a concept and an overall design that adapt to the surrounding area which is a transformation area, where residential, industrial ......

august 2014

Mulighetsstudie Tønsberg

Konsept|Mulighetsstudie

Vi arbeidet sammen med Henning Larsen Architects på et parallelloppdrag for Tønsberg kommune omkring mulighetsstudie for Tønsberg sentrum....

juli 2014

The Edible City Party

Type: Festival space design, event Client: Urban Sjøfront Location: Stavanger East, Norway Status: Finished 2014 The event concept The edible city party is a temporary event related to the food festival in Stavanger organized every year in july. The event has an alternative new concept and is located in a park in Stavanger east outside the official festival area. The ......

juni 2014

Honningbakken – nabolagshager

Landskapsdesign|Nabolagshager

I regi av Urban Sjøfront mottok vi folkehelsemidler fra Stavanger Kommune til å sette i gang et pilotprosjekt hvor vi etablere en nabolagshage i deler av parken....

juni 2014

Energy Garden

Type: Garden design Client: Tasta Nursing Home Location: Tasta, Norway Status: Finished 2014 Garden design in a nursing home The Idea The idea of the garden as a place where the body and the brain gets the energy generated the concept »Energy Garden°, which along with the theoretical material creates the basis for programming and dividing the garden. The garden is ......

mai 2014

Urban cityscape

Type: Street design Client: Markegata AS Location: Florø, Norway Status: Finished 2014 Life in the street Comfort Hotel at the corner of Markegata and Torggata in Florø are under renewal, in connection to this they wanted to renew the entrance as well with the possibility of outdoor seating that will create life in the street. The entrance is a part ......

januar 2014

Swop shop

Type: Temporary interior / experience design Client: Urban Sjøfront Location: Stavanger, Norway Status: Finished 2014 Part of something bigger As a part of a larger strategy for creating a more sustainable environment in Stavanger east, we have been in charge of establishing a shop. This is a shop were people can switch old stuff with others or buy clothes, toys, furniture ......

desember 2013

Jul i Hermetikkgata

Som del av prosjektet den spiselige bydel, holdt vi en workshop som fokuserte på å koble sammen mat og næringsvirksomhet. I forbindelse med workshopen arrangerte vi et julematmarked i en gammel nedlagt hermetikkfabrikk....

oktober 2013

Lekeplass – The Children`s House

Landskapsdesign

Vi ble valgt av den private barnehagen ”The Children`s House” til å lage et nytt design til lekeplassen utenfor barnehagen, hvor det skulle fokuseres på å koble sammen læring og lek. Noe som er viktige verdier for denne barnehagen....

april 2013

Den spiselige bydel

Byutvikling

Vi etablerte prosjektet Den Spiselige Bydel i regi av Urban Sjøfront i 2013. Prosjektet har en langsiktig målsetning og visjon for Stavanger Øst....

oil city
april 2013

Strategies Stavanger citycentre

Type: Strategy and and concept Client: Stavanger Municipality Location: Stavanger, Norway Status: Finished 2013 The strategy The strategy work is a part of the process developing new city centre plan for Stavanger. The report is work from an early stage in the process; where the main focus is to locate the potential the city centre of Stavanger have in the ......

mars 2013

Cultural landscape

culture|leva urban design|Obrestad

Type: Concept and design guidelines Client: IKM Invest / Lothe Bygg Location: Obrestad, Norway Status: Finished 2013 The concept The design concept is essentially a scaling down of the entire landscape of Jæren, Obrestad. The essence of the nearest context close to site confiscated in the project area, thereby safeguarding the lavish, wild nature. The area is divided into different ......

februar 2013

Children`s House

Type: Strategic design Client: The Children`s House Location: Sola, Norway Status: Finished 2013 We was engaged by the private kindergarten «Children`s House» to redesign outdoor areas to be more exciting for children and with a closer link to the learning that takes place indoors. The children`s house kindergarten has a strong focus on stimulating children to learn and develop in playful ......

februar 2013

Christmas in the can factory street

Type: Event and installations Client: Urban Sjøfront Location: Stavanger, Norway Status: Finished 2013 Christmas in the park As a part of the overall strategy project The edible Stavanger East, Léva designed a temporary food market and christmas installations in a local park. The event lasted from the 1th to the 20th of December in 2013 and took place in three ......

mai 2012

Colorful Isvik

Type: Analysis and strategy Client: Frøymag counsulting Location: Vindafjord, Norway Status: Finished 2012 Isvik Skjold is a small town on the west coast of Norway with around 3000 inhabitants. Isvik is the centre in Skjold. LÉVA analysed the potential of the city centre Isvik and looked at it in both national, regional and local scale. To dare is to do LÉVA proposed that ......

mars 2012

The calm dunes

Type: Garden design, social housing Client: Fredrikstad municipality / Plus Arkitektur Location: Fredrikstad, Norway Status: Active Autism LEVA was involved in residential area project for youth on milder end of the autism spectrum. The project included nine residential buildings. LÉVA has designed outdoor areas grounding the design in theories and evidence on the needs of people with autism. Even though ......

mars 2012

Fun city

Type: Concept and strategical design Client: Competition awarded Location: Harstad, Norway Status: Finished People to the city Fun City adds play, games, fun and good experiences, different aesthetic impression a variety of outdoor and indoor attractors the original city centre functions. The competition proposal form the basis for getting more people to seek out and settle in the city, as ......

april 2011

The playful city interior

Type: Conceptual Design Client: Open competition, rewarded Location: Stavanger, Norway Status: Finished 2011 Journey of discovery The interior in the city changes in the composition and distance in every street and outdoor space. This means that you will I be able to go on a journey of discovery through the city looking for new items that are staged with a ......

mars 2011

Cultural analysis

analysis|culture|stavanger

Type: Analysis Client: Stavanger municipality Location: Stavanger, Norway Status: Finished 2011 Stavanger & culture The City Council approved in 2010 the extension of the municipal sector plan for arts and culture, Cultural Stavanger 2010-2017, to be drawn up its own cultural arena plan for the period up to Stavanger 900 anniversary in 2025. The purpose of the analysis and the final ......

februar 2011

Khlong Toei slum

  Type: Slum upgrading Client: Charity  Location: Bangkok, Thailand Status: Finished and constructed 2011 Strategy Tho project takes point of departure in a master thesis made by Linn Terese Larsen 8, Aslaug Tveit in 2009 at Aalborg University, Denmark. The master thesis deal with 3 different scales and the result was overall strategy for how to integrate tho slum community ......

juni 2010

NIMBY

Type: Analysis, research and concept Client: Lyse Neo AS Location: Stavanger, Norway Status: Finsihed 2010 Scepticism Lyse Neo faces challenges in finding suitable locations for temporary mobile energy station. Although the containers are safe and temporary, and the little nuisance, it encourages skepticism to have them placed in neighborhoods. It is therefore a challenge for Lyse Neo to gain access ......

mars 2010

City communication

Type: Analysis, research Client: Urban Sjøfront Location: Stavanger, Norway Status: Finished 2010 The gap Urban Sjøfront challenged Léva to look at the city branding topic related to the development in Stavanger east. The project has a status as a pre-project, and has a research related angle. Urban Sjofrønt asked the question whether there is a gap between the marketing of ......