Portefølje

Vårt arbeid

Sorter

Alle
By- og stedsutvikling
Involvering
Omdømmebygging
Analyse
Arkitektur
Design
mai 2019

C40 reinventing cities – Stovner “A recipe for future living”

Analyse|Byutvikling|Fremtidsbilder|Mulighetsstudie|Sosio-kulturell stedsanalyse

“A recipe for future living” har vunnet den internasjonale miljøkonkurransen C40 reinventing cities. “A recipe for future living” er et resultat av prosjektets høye miljøambisjoner, og Stovners særegne stedsidentitet. Prosjektet baserer seg på sirkulærøkonomi, bærekraftig ressursbruk og gjenbruk....

mars 2019

Galleri Oslo – Parallelloppdrag

Analyse|Byutvikling|Konsept|Mulighetsstudie|Rådgivning

Hensikten med parallelloppdraget er å belyse de mulighetene som eierne og byen står overfor dersom det nåværende Galleri Oslo rives. I søken etter den best mulige løsning ble 5 teams invitert inn til å utforske mulighetene som ligger på tomten....

mars 2019

Medvirkningsaktiviteter på Helsfyr

Medvirkning

Våren 2019 hadde Levá ansvar for medvirkningsaktiviteter i forbindelse med områdeutvikling på Helsfyr i Oslo. Medvirkningen hadde fokus å hente innspill til uterommene og program i 1. etasjer i det nye bydelssentrumet. Grunneiere i området hadde på forhånd satt av 100.000kr til tiltak i 2019 så det var også en målsetning om å kartlegge folk sin interesse i å være med å gjøre egne midlertidige aktiviteter...

februar 2018

Byutvikling Sauda

Involvering|Sosio-kulturell stedsanalyse|Strategi

I løpet av 2017 -2018 har vi laget et opplegg for medvirkning og involvering, utarbeidet en sosiokulturell stedsanalyse og gjennomført en visjonsworkshop for Sauda kommune. Vi har brukt resultater fra medvirkningsprosessene, workshopen og analysearbeidet til å komme med faglige anbefalinger for videre utvikling av Sauda....

januar 2018

Fremtidsbilder Grimstad sentrum

Fremtidsbilder|Visjon

Vi har i løpet av 2017 og 2018 laget et fremtidsbilde som skal være diskusjonsgrunnlag til Grimstad kommunes arbeid med ny sentrumsplan. Vi har kommet med forslag til hvordan Grimstad kan se ut i 2040 på et visjonært nivå, og kommet med innspill på hvordan man kan arbeide med prosessen for å nå dette....

desember 2017

Urban Sjøfront – Stavanger Øst

Aktivering|Arrangement|Byutvikling|Medvirkning|Strategi

Oppdragsgiver: Urban Sjøfront, offentlig-privat samarbeid grunneiere og Stavanger kommune Urban Sjøfront as er et non-profit aksjeselskap eid av 19 grunneiere og aktører i Stavanger Øst. Urban Sjøfront har vært driftet av oss i Léva Urban Design fra 2012 til 2018, med Aslaug Tveit som daglig leder. Selskapet er et kollektivt samarbeid, ut fra en målsetning om å utvikle Stavanger Øst mer ......

desember 2017

Juletrebyen

Design|Konsept|Rådgivning

Målet med prosjektet har vært å etablere begrepet ”Juletrebyen Jørpeland” med en sterk lokal forankring. Vår oppgave har vært å sikre helheten gjennom utarbeidelse av et sterkt konsept og estetiske retningslinjer som har skapt rammer som har vært enkelt for sentrumsforeningen å gjennomføre....

november 2017

Workshop Leknes sentrum

Analyse|Medvirkning|Rådgivning|Workshop

Vi hadde ansvaret for å utarbeide et opplegg, gjennomføre og oppsummere en heldagsworkshop i Leknes Sentrum...

juli 2017

Den spiselige byfest

Arrangement|Byromsdesign

Den Spiselige Byfest er et arrangement som blir avholdt årlig i juli, på samme tid som Gladmatfestivalen. Den Spiselige Byfest er et alternativ til Gladmatfestivalen, og finner sted i en park Stavanger Øst....

mai 2017

Kuppet av kommunehuset – workshop

Medvirkning|Workshop

Vi planla og gjennomførte en workshop på Hjelmeland som vi kalla for Kuppet. Vi kuppet kommunehuset og forvandlet det om til et idéverksted for innbyggere, politikere, grunneiere og andre....

mars 2017

Koordinering Oslo havnepromenade

Omdømmebygging|Rådgivning

Vi i Léva Urban Design hadde fra 2015 til 2017 rollen som koordinator for Oslo Havnepromenade. Målet med prosjektet har vært å utforske en ny type stilling i byutviklingssammenheng knyttet til omdømmebygging og aktivering....

oktober 2016

Det grønne rommet

Interiørdesign|Rådgivning|Strakstiltak

Tiltaket går ut på at det har blitt gjort en enkel fysisk oppgradering, samtidig som det utarbeides en veileder og en verktøykasse til hvordan rommet videre kan bli brukt mer aktivt som en ny møteplass av både kommunen selv og andre utenfra....

september 2016

Levekårsløft på hjul

Design|Medvirkning

Som endel av prosessen rundt levekårsløft på Storhaug ønsket vi å teste ut tilstedeværelse ute i felt. Resultatet ble en nydelig campingvogn med et viktig formål....

juli 2016

Stedsutvikling Langevåg

Stedsutvikling

Vi ble kontaktet av Langevåg Utvikling som er eid og styrt av næringslivet, lag og organisasjoner på Langevåg, med forespørsel om konsulenthjelp til å skape økt bo-, næring-, og besøkelseslyst i Langevåg....

mai 2016

Utvikling Leangen

Sosio-kulturell stedsanalyse|Stedsutvikling|Workshop

Vi har på oppdrag for Leangen Bolig AS, utarbeidet et forstudie med fokus på de sosio-kulturelle verdier i forbindelse med transformasjon av travbanetomten på Leangen i Trondheim....

mai 2016

Workshop Kristiansand Kommune

Medvirkning|Rådgivning|Workshop

I forbindelse med det pågående arbeidet med ny gatebruksplan for Kvadraturen i Kristiansand sentrum, planla og fasiliterte vi en aktivitetsdag for Kristiansand Kommune. Vi hadde fokus på involvering av ulike brukergrupper og aktører...

februar 2016

Medvirkning Frognerstranden

Analyse|Medvirkning|Rådgivning

Målet med dialogarbeidet var å kartlegge og få en helhetlig forståelse av stedet , de forskjellige brukere og deres behov. Vi valgte derfor en blanding av kvalitative og kvantitative metoder koblet direkte med dialog som aktiviserer brukere....

november 2015

Mulighetsstudie Stavanger sentrumsplan

Konsept|Mulighetsstudie

Arbeidet med ny sentrumsplan for Stavanger ble tatt videre hvor innspill fra de idestudier ble implementert i den videre utvikling med fokus på konkrete geografiske områder. Her var vi involvert i området som omfatter Havnefronten i Stavanger sentrum i samarbeid med Helen & Hard Arkitekter...

mai 2015

Visjon Stavanger sentrumsplan

Byutvikling|Rådgivning|Strategi

I utarbeidelsen av en ny kommunedelplan for Stavanger sentrum har målet vært å benytte den samlede kompetansen til offentlige- og private aktører, og finne mulighetsrom og grunnlag for langsiktige strategier gjennom åpne, kreative og analytiske prosesser....

april 2015

Kulturøya – Placemaking Sølyst

Omdømmebygging|Stedsutvikling

Vi har vært involvert i forarbeidet til et boligprosjekt på Sølyst, som er en naturrik og idyllisk øy i kjernen av Stavanger. Vi brukte kunst og kultur til skape en relasjon til øya, omgivelsene og beboerne....

august 2014

Mulighetsstudie Tønsberg

Konsept|Mulighetsstudie

Vi arbeidet sammen med Henning Larsen Architects på et parallelloppdrag for Tønsberg kommune omkring mulighetsstudie for Tønsberg sentrum....

juni 2014

Honningbakken – nabolagshager

Landskapsdesign|Nabolagshager

I regi av Urban Sjøfront mottok vi folkehelsemidler fra Stavanger Kommune til å sette i gang et pilotprosjekt hvor vi etablere en nabolagshage i deler av parken....

desember 2013

Jul i Hermetikkgata

Som del av prosjektet den spiselige bydel, holdt vi en workshop som fokuserte på å koble sammen mat og næringsvirksomhet. I forbindelse med workshopen arrangerte vi et julematmarked i en gammel nedlagt hermetikkfabrikk....

oktober 2013

Lekeplass – The Children`s House

Landskapsdesign

Vi ble valgt av den private barnehagen ”The Children`s House” til å lage et nytt design til lekeplassen utenfor barnehagen, hvor det skulle fokuseres på å koble sammen læring og lek. Noe som er viktige verdier for denne barnehagen....

april 2013

Den spiselige bydel

Byutvikling

Vi etablerte prosjektet Den Spiselige Bydel i regi av Urban Sjøfront i 2013. Prosjektet har en langsiktig målsetning og visjon for Stavanger Øst....