Sterke konsepter

Her i Léva Urban Design arbeider vi med integrert design der alle aspekter kobles sammen. Vi tilstreber å skape helhetlige og godt tilrettelagte utemiljøer, hvor en god atmosfære, tilgjengelighet (både fysisk, visuell og symbolsk), tekniske løsninger, det praktiske og programmering på en naturlig måte ses i en sammenheng. Målet er å skape bærekraftig designløsninger der ingen elementer er tilfeldige, men alle spiller en viktig rolle i utformingen og det overordnede uttrykket.

Sterke konsepter i tidlig designfase er med på å sikre dette. Sterke konsepter sikrer robuste løsninger og rom for fleksibilitet på samme tid som det helhetlige uttrykk ivaretas. Ved å tenke helhetlig på bruk/opphold og tekniske løsninger kan utfordringer med klimatilpasning for eksempel bli til rekreative.

Noen utvalgte prosjekt

The Children`s House - lekeplass
Løvetannparken - midlertidig design
Energihagen - Sansehage