Vårt hovedfokus | by- og stedsutvikling

Vårt hovedfokus ligger i by- og stedsutvikling. Dette er et vidt begrep som omhandler mange tjenester og som påvirkes av svært mange ulike faktorer.

Innen by- og stedsutvikling er det ofte krevende prosesser, noe som gjør det vanskelig å vite hvordan man skal gå frem, hvem man skal kontakte og hvilke metoder som skal brukes. Det første man må gjøre er å finne roten til utfordringen eller problemet. Dette kan være vanskelig da utfordringen ofte stikker dypere en man skulle tro. Vår grunnleggende teori innen urban design kombinert med vår erfaring, har gjort oss i stand til å utarbeide metoder for å avdekke utfordringer innen by- og stedsutvikling. Det er ulike utfordringer fra sted til sted, noe som gjør det svært viktig å gjøre et grundig arbeid fra starten av. Ofte avdekkes utfordringene til et område under analysearbeidet. Når utfordringen er avdekket, åpner det seg et hav av muligheter og potensielle løsninger som vi gjerne hjelper deg med. Enten det er å sparke i gang noe enkelt midlertidig, lose deg gjennom en lang å vanskelig prosess eller lage helhetlige visjoner og strategier. Siden vi alltid tenker helhet, blir også en naturlig del av våre tjenester design og arkitektur. Kompetanse innen både arkitektur og urban design, resulterer i helhetlige konsept, kreative løsninger og med bruker i fokus.

Historisk sett har vi i Norge utviklet bystrukturene våre ut fra det næringen har hatt behov for. Steder med jordbruk måtte naturlig nok ha store områder rundt seg, mens fiskerbyer kunne bygge husene tettere. Men hva når disse type næringer blir erstattet med et kunnskapsbasert samfunn? Hva når det ikke lengre ligger klare forutsetninger for hvordan en by skal utvikles? Alt rundt oss er i en konstant utvikling som stadig akselererer. Vi må derfor møte fremtidens behov. Fremtiden har mennesket i sentrum. Hvilke behov vi som mennesker har for å ha lyst til å bo, arbeide og besøke en by er de nye parameterne vi må forholde oss til.

STEDSANALYSER

FASILITERING

OMDØMMEBYGGING

VISJON OG STRATEGI

 

DESIGN

ARKITEKUR