Personvern 

Her finner du informasjon om hvordan Léva Urban Design forholder seg til behandling av personopplysninger og informasjonskapsler. 

 • Informasjonskapsler / cookies

Når du er inne på nettstedet vårt samler vi inn litt informasjon om deg. Dette er ikke for å identifisere deg som enkeltperson, men for å lære mer om vårt eget nettsted, og på den måten forbedre oss kontinuerlig. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du denne innsamlingen. Léva Urban Design blir i dette tilfelle behandlingsansvarlig for informasjonen som samles inn.

Opplysninger vi samler:

 • Hvilken nettleser du bruker
 • Hvilket språk nettleseren din står innstilt på
 • Hvilken enhet du bruker. (pc, nettbrett, telefon osv.)
 • Hvor lenge du oppholder deg på de ulike nettsidene vår
 • Deler av IP-adressen din ( Vi har aktivert noe som heter anonym IP )

Hvorfor
Grunnen til at vi samler denne informasjonen er for at vi skal få en generell statistikk på hvordan nettstedet brukes. Vi kan da se hvor mange som har besøkt nettstedet vårt, hvilket land våre besøkende kommer fra og hvilke av våre nettsider de oppholder seg lengst på. Dette er svært greit for oss å vite for å kunne forbedre oss.

Hvordan
Vi bruker noe som heter Google Analytics for å samle inn informasjonen. Informasjonen blir innhentet fortløpende mens du besøker nettstedet. Informasjonen blir hentet inn ved hjelp av 
cookies (informasjonskapsler) Du kan velge å ikke godta bruken av informasjonskapsler. Dette gjør du i innstillingene i nettleseren din.

Google og sikkerhet
Det er Google som behandler informasjonen for oss, og lager rapporter og trender om nettstedet vårt. Dette gjør Google til vår databehandler, men det er vi i Léva Urban Design som behandlingsansvarlig som har ansvaret for informasjonen. Vi bruker ikke informasjonen til noe annet enn beskrevet her. Vi deler heller ikke informasjonen med noen andre. Google, lagrer informasjonen på sine servere i USA. Google kan overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke sammenligne informasjonen med andre opplysninger de har.

Du kan lese mer om sikkerheten til Google her: https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/

Del av andre nettsteder
Artikler på vårt nettsted kan inneholde videoer hentet fra andre nettsteder og bygd inn i vårt nettsted. Innhold hentet fra andre nettsider, oppfører seg akkurat likt som om du besøkte nettsiden. Et eksempel er at du ser en Youtube-video. Det vil da være som om at du er på nettstedet til Youtube, som kan bruke andre informasjonskapsler.

 • Kunder og samarbeidspartnere

Leva Urban Design  bruker i utgangspunktet opplysninger som er knyttet til virksomheten og ikke til personer i virksomheten. Noen ganger faller dette inn under hverandre, der for eksempel private telefonnummer blir brukt i jobbsammenheng, eller navn blir oppgitt i sammenheng med kontaktinformasjon. Leva Urban Design lagrer derfor noen ganger personopplysninger om sine kunder, og blir dermed databehandler for kunden.

Personopplysninger som behandles

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

Hvorfor
Årsaken til behandlingen er for å gjennomføre kontraktsforpliktelser med kunden. Opplysningene blir lagret i det nettbaserte regnskap- og lønnsprogrammet Tripletex, og slettes når kundeforholdet avsluttes. 
Opplysninger som omhandler kontaktinformasjon til selve virksomheten kan lagres også etter at kundeforholdet er over.

Hvordan
Opplysninger blir hentet inn direkte fra den registrerte, eller utgitt av virksomheten den registrerte er ansatt i.

Sikkerhet
Vi bruker kun opplysningene til formål som står beskrevet her. Vi deler ikke informasjonen med andre. Det foreligger en databehandleravtale mellom oss og Tripletex som beskriver sikkerhet, roller og ansvar. 

 • Adobe sign - E-signering

Vi i Leva Urban Design benytter oss av E-signering-tjenesten Adobe Sign. Detter er en tjeneste som tillater våre kunder, samarbeidspartnere, ansatte, leverandører og andre, å signere digitalt på dokumenter som kontrakter, regnskap, samtykker osv. For at dette skal være en sikker måte å signere på, vil Adobe samle inn informasjon og opplysninger om den som signerer. Blant disse opplysningene finnes personopplysninger. Vi blir derfor behandlingsansvarlig i dette tilfelle, og Adobe blir vår databehandler.

Opplysninger som samles inn

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Firma
 • E-postadresse
 • Dato
 • Klokkeslett
 • Informasjon om nettleseren som brukes
 • Informasjon om enheten som brukes
 • Lokasjon på signataren (Fra nettleser eller app) - Stedstjenester kan slåes av
 • IP-adresse til enheten som brukes til å signere med

Hvorfor
Årsaken til innsamlingen er for å registrere informasjon om signeringsprosessen, slik at det blir en gyldig signatur. All Informasjonen registreres er en del av "revisjonssporet" som er tilknyttet det elektronisk signerte dokumentet. Alle parter får derfor en oversikt over hendelsesforløpet.

Hvordan
Opplysningene blir hentet inn av Adobe Sign, når dokumentet signeres. Noen opplysninger kan signataren være pålagt å fylle ut for å fullføre signeringen. Etter signeringen er fullført, vil alle involverte parter (avsender, signatarer) få en mail med det signerte dokumentet, samt oversikt over opplysninge som: IP-adresse, e-postadresse, telefonnummer, navn, dato, klokkeslett og firma. (hendelsesforløpet)

Sikkerhet
Det er vi som avsenderen kontrollerer hvor lenge dokumenter lagres av Adobe. Vi lagrer også dokumentet på mail. Dokumentet blir lagret til dokumentet ikke lengre er nødvendig å ta vare på. 

Her kan lese mer om Adobe Sign: https://www.adobe.com/no/privacy/policies-business/esign.html
Her kan du lese mer om personvern i Adobe: https://www.adobe.com/no/privacy.html

 • Ansatte i Léva Urban Design

Léva Urban Design er behandlingsansvarlig for personopplysningene til alle sine ansatte. Det blir samlet inn og lagret personopplysninger om alle ansatte i virksomheten.

Personopplysninger som behandles

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Personnummer
 • Kontonummer

Hvorfor
Årsaken til behandling av personopplysninger er for å kunne føre regnskap og lønn, samt administrere personalansvar, brukerkontoer og tjenester. 

Hvordan
Opplysningene blir hentet direkte fra de ansatte og lagret i de aktuelle programmene/systemene. 

Sikkerhet
Et eget detaljert dokument «Personvernerklæring ansatt» er utarbeidet for de ansatte i Leva Urban Design. Dokumentet gir informasjon om sikkerhet, personvern, behandlinger, behandlingsgrunnlag, databehandlere, tilganger og den registrertes rettigheter.

Dokumentet er tilgjengelig for alle ansatte i Leva Urban Design.

 • Spørreundersøkelse - Maptionnaire

I ulike sammenhenger utfører Léva Urban Design spørreundersøkelser for kunder. Det finnes ulike årsaker til dette. Årsakene kan være å kartlegge behov, ønsker, tanker, ideer, innspill, osv. Til en gruppe mennesker som bor innenfor et gitt område. Dette er ikke for å hente inn informasjon om enkeltpersoner, men for å få en helhetlig forståelse for et område og menneskene som bruker området.

Ved å svare på undersøkelsen samtykker du at Léva Urban Design kan behandle dine svar til formålet beskrevet her.

Vi i Léva Urban Design er behandlingsansvarlig for opplysningene som innhentes, mens Maptionnaire er vår databehandler. Maptionnaire er programmet vi bruker for å lage og utføre spørreundersøkelsene. Maptionnaire bearbeider data for oss, slik at vi kan analysere svarene.

Personopplysninger som kan behandles

Opplysninger som blir innhentet vil variere etter hvordan spørreundersøkelsen blir satt opp.
Typiske opplysninger er:

 • Alder
 • Kjønn
 • Hovedkilde til livsopphold
 • Fødeland
 • Bostedsland
 • Om du har barn
 • Alder på barn
 • Bevegelsesmønster
 • Hvor du bor (innenfor et gitt område)
 • Hvor du jobber (innenfor et gitt område)

Hvorfor
Vi samler inn denne informasjonen for å få en helhetlig forståelse for et område og menneskene som bruker området. Ofte er dette knyttet opp mot en utviklingsprosess i området.

Hvordan
Respondenten går gjennom spørreundersøkelsen avgir svar selv.

Sikkerhet
Alle svar på spørreundersøkelsen blir anonymisert og kan ikke knyttet til enkeltpersoner. Vi ser kun på det helhetlige resultatet. I noen spørreundersøkelser kan respondenten skrive inn tanker, innspill, ideer osv. Den type data vil heller ikke knyttes til enkeltpersoner, men svarene vil bli behandlet hver for seg.

Respondenten velge helt selv hvilke spørsmål som besvares.

Vi i Léva Urban Design bruker innsamlet og analysert data til å presentere resultat for vår kunder / oppdragsgivere. Maptionnaire deler ikke innsamlet data med noen andre.
Les mer om Maptionnaire og personvern her.

Vi har inngått databehandleravtale med Maptionnaire som beskriver blant annet roller, plikter, ansvar og sikkerhet.

Konkurranse:
I forbindelse med spørreundersøkelser hender det at vi lager konkurranser for å få flere respondenter. For å være med i konkurransen, må respondenten registrere e-postadressen sin. Det er helt frivillig å delta i konkurransen.

E-postadressene som registreres vil ikke knyttes opp mot besvarelsene fra spørreundersøkelsen. Vi bruker ikke e-postadressene til noe annet enn beskrevet her, og deler den heller ikke med noen. Når vinneren er trukket og informert om gevinst, vil e-postadressene som ble samlet inn slettes.

 • Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du ulike rettigheter som du kan benytte deg av. 

 • Innsyn i egne personopplysninger
 • Korrigering av personopplysninger
 • Sletting av personopplysninger
 • Begrensing av behandling av personopplysninger
 • Dataportabilitet – Flytting av personopplysninger
 • Innsigelse mot behandling av personopplysninger / motsette deg behandling

Ta kontakt ved spørsmål rundt rettigheter. Vi har gode rutiner på å innfri rettighetene til de registrerte hos oss. 

 • Kontakt oss om personvern

Har du spørsmål rund personvern, informasjonskapsler eller andre ting, ikke nøl med å ta kontakt.

Krister Vold | Ansvarlig personvern
krister@leva-urbandesign.no
908 49 481

Aslaug Tveit | Daglig leder
aslaug@leva-urbandesign