C40 reinventing cities – Stovner “A recipe for future living”

“A recipe for future living” har vunnet den internasjonale miljøkonkurransen C40 reinventing cities. “A recipe for future living” er et resultat av prosjektets høye miljøambisjoner, og Stovners særegne stedsidentitet. Prosjektet baserer seg på sirkulærøkonomi, bærekraftig ressursbruk og gjenbruk.

Galleri Oslo – Parallelloppdrag

Hensikten med parallelloppdraget er å belyse de mulighetene som eierne og byen står overfor dersom det nåværende Galleri Oslo rives. I søken etter den best mulige løsning ble 5 teams invitert inn til å utforske mulighetene som ligger på tomten.

Workshop Leknes sentrum

Vi hadde ansvaret for å utarbeide et opplegg, gjennomføre og oppsummere en heldagsworkshop i Leknes Sentrum

Medvirkning Frognerstranden

Målet med dialogarbeidet var å kartlegge og få en helhetlig forståelse av stedet , de forskjellige brukere og deres behov. Vi valgte derfor en blanding av kvalitative og kvantitative metoder koblet direkte med dialog som aktiviserer brukere.