Rosa ferjekai på Forsand

Som en del av et større prosjekt har LEVA gjennomført et strakstiltak i Forsand Kommune.

Den spiselige byfest

Den Spiselige Byfest er et arrangement som blir avholdt årlig i juli, på samme tid som Gladmatfestivalen. Den Spiselige Byfest er et alternativ til Gladmatfestivalen, og finner sted i en park Stavanger Øst.