Juletrebyen

Målet med prosjektet har vært å etablere begrepet ”Juletrebyen Jørpeland” med en sterk lokal forankring. Vår oppgave har vært å sikre helheten gjennom utarbeidelse av et sterkt konsept og estetiske retningslinjer som har skapt rammer som har vært enkelt for sentrumsforeningen å gjennomføre.

Levekårsløft på hjul

Som endel av prosessen rundt levekårsløft på Storhaug ønsket vi å teste ut tilstedeværelse ute i felt. Resultatet ble en nydelig campingvogn med et viktig formål.