C40 reinventing cities – Stovner “A recipe for future living”

“A recipe for future living” har vunnet den internasjonale miljøkonkurransen C40 reinventing cities. “A recipe for future living” er et resultat av prosjektets høye miljøambisjoner, og Stovners særegne stedsidentitet. Prosjektet baserer seg på sirkulærøkonomi, bærekraftig ressursbruk og gjenbruk.

Fremtidsbilder Grimstad sentrum

Vi har i løpet av 2017 og 2018 laget et fremtidsbilde som skal være diskusjonsgrunnlag til Grimstad kommunes arbeid med ny sentrumsplan. Vi har kommet med forslag til hvordan Grimstad kan se ut i 2040 på et visjonært nivå, og kommet med innspill på hvordan man kan arbeide med prosessen for å nå dette.