Galleri Oslo – Parallelloppdrag

Hensikten med parallelloppdraget er å belyse de mulighetene som eierne og byen står overfor dersom det nåværende Galleri Oslo rives. I søken etter den best mulige løsning ble 5 teams invitert inn til å utforske mulighetene som ligger på tomten.

Juletrebyen

Målet med prosjektet har vært å etablere begrepet ”Juletrebyen Jørpeland” med en sterk lokal forankring. Vår oppgave har vært å sikre helheten gjennom utarbeidelse av et sterkt konsept og estetiske retningslinjer som har skapt rammer som har vært enkelt for sentrumsforeningen å gjennomføre.

Mulighetsstudie Stavanger sentrumsplan

Arbeidet med ny sentrumsplan for Stavanger ble tatt videre hvor innspill fra de idestudier ble implementert i den videre utvikling med fokus på konkrete geografiske områder. Her var vi involvert i området som omfatter Havnefronten i Stavanger sentrum i samarbeid med Helen & Hard Arkitekter

Mulighetsstudie Tønsberg

Vi arbeidet sammen med Henning Larsen Architects på et parallelloppdrag for Tønsberg kommune omkring mulighetsstudie for Tønsberg sentrum.