Honningbakken – nabolagshager

I regi av Urban Sjøfront mottok vi folkehelsemidler fra Stavanger Kommune til å sette i gang et pilotprosjekt hvor vi etablere en nabolagshage i deler av parken.

Lekeplass – The Children`s House

Vi ble valgt av den private barnehagen ”The Children`s House” til å lage et nytt design til lekeplassen utenfor barnehagen, hvor det skulle fokuseres på å koble sammen læring og lek. Noe som er viktige verdier for denne barnehagen.