Medvirkningsaktiviteter på Helsfyr

Våren 2019 hadde Levá ansvar for medvirkningsaktiviteter i forbindelse med områdeutvikling på Helsfyr i Oslo. Medvirkningen hadde fokus å hente innspill til uterommene og program i 1. etasjer i det nye bydelssentrumet. Grunneiere i området hadde på forhånd satt av 100.000kr til tiltak i 2019 så det var også en målsetning om å kartlegge folk sin interesse i å være med å gjøre egne midlertidige aktiviteter

Urban Sjøfront – Stavanger Øst

Oppdragsgiver: Urban Sjøfront, offentlig-privat samarbeid grunneiere og Stavanger kommune Urban Sjøfront as er et non-profit aksjeselskap eid av 19 grunneiere og aktører i Stavanger Øst. Urban Sjøfront har vært driftet av oss i Léva Urban Design fra 2012 til 2018, med Aslaug Tveit som daglig leder. Selskapet er et kollektivt samarbeid, ut fra en målsetning om å utvikle Stavanger Øst mer …

Workshop Leknes sentrum

Vi hadde ansvaret for å utarbeide et opplegg, gjennomføre og oppsummere en heldagsworkshop i Leknes Sentrum

Kuppet av kommunehuset – workshop

Vi planla og gjennomførte en workshop på Hjelmeland som vi kalla for Kuppet. Vi kuppet kommunehuset og forvandlet det om til et idéverksted for innbyggere, politikere, grunneiere og andre.

Levekårsløft på hjul

Som endel av prosessen rundt levekårsløft på Storhaug ønsket vi å teste ut tilstedeværelse ute i felt. Resultatet ble en nydelig campingvogn med et viktig formål.

Workshop Kristiansand Kommune

I forbindelse med det pågående arbeidet med ny gatebruksplan for Kvadraturen i Kristiansand sentrum, planla og fasiliterte vi en aktivitetsdag for Kristiansand Kommune. Vi hadde fokus på involvering av ulike brukergrupper og aktører

Medvirkning Frognerstranden

Målet med dialogarbeidet var å kartlegge og få en helhetlig forståelse av stedet , de forskjellige brukere og deres behov. Vi valgte derfor en blanding av kvalitative og kvantitative metoder koblet direkte med dialog som aktiviserer brukere.