C40 reinventing cities – Stovner “A recipe for future living”

“A recipe for future living” har vunnet den internasjonale miljøkonkurransen C40 reinventing cities. “A recipe for future living” er et resultat av prosjektets høye miljøambisjoner, og Stovners særegne stedsidentitet. Prosjektet baserer seg på sirkulærøkonomi, bærekraftig ressursbruk og gjenbruk.

Galleri Oslo – Parallelloppdrag

Hensikten med parallelloppdraget er å belyse de mulighetene som eierne og byen står overfor dersom det nåværende Galleri Oslo rives. I søken etter den best mulige løsning ble 5 teams invitert inn til å utforske mulighetene som ligger på tomten.

Mulighetsstudie Stavanger sentrumsplan

Arbeidet med ny sentrumsplan for Stavanger ble tatt videre hvor innspill fra de idestudier ble implementert i den videre utvikling med fokus på konkrete geografiske områder. Her var vi involvert i området som omfatter Havnefronten i Stavanger sentrum i samarbeid med Helen & Hard Arkitekter

Mulighetsstudie Tønsberg

Vi arbeidet sammen med Henning Larsen Architects på et parallelloppdrag for Tønsberg kommune omkring mulighetsstudie for Tønsberg sentrum.