Honningbakken – nabolagshager

I regi av Urban Sjøfront mottok vi folkehelsemidler fra Stavanger Kommune til å sette i gang et pilotprosjekt hvor vi etablere en nabolagshage i deler av parken.