Koordinering Oslo havnepromenade

Vi i Léva Urban Design hadde fra 2015 til 2017 rollen som koordinator for Oslo Havnepromenade. Målet med prosjektet har vært å utforske en ny type stilling i byutviklingssammenheng knyttet til omdømmebygging og aktivering.

Kulturøya – Placemaking Sølyst

Vi har vært involvert i forarbeidet til et boligprosjekt på Sølyst, som er en naturrik og idyllisk øy i kjernen av Stavanger. Vi brukte kunst og kultur til skape en relasjon til øya, omgivelsene og beboerne.