Galleri Oslo – Parallelloppdrag

Hensikten med parallelloppdraget er å belyse de mulighetene som eierne og byen står overfor dersom det nåværende Galleri Oslo rives. I søken etter den best mulige løsning ble 5 teams invitert inn til å utforske mulighetene som ligger på tomten.

Juletrebyen

Målet med prosjektet har vært å etablere begrepet ”Juletrebyen Jørpeland” med en sterk lokal forankring. Vår oppgave har vært å sikre helheten gjennom utarbeidelse av et sterkt konsept og estetiske retningslinjer som har skapt rammer som har vært enkelt for sentrumsforeningen å gjennomføre.

Workshop Leknes sentrum

Vi hadde ansvaret for å utarbeide et opplegg, gjennomføre og oppsummere en heldagsworkshop i Leknes Sentrum

Koordinering Oslo havnepromenade

Vi i Léva Urban Design hadde fra 2015 til 2017 rollen som koordinator for Oslo Havnepromenade. Målet med prosjektet har vært å utforske en ny type stilling i byutviklingssammenheng knyttet til omdømmebygging og aktivering.

Det grønne rommet

Tiltaket går ut på at det har blitt gjort en enkel fysisk oppgradering, samtidig som det utarbeides en veileder og en verktøykasse til hvordan rommet videre kan bli brukt mer aktivt som en ny møteplass av både kommunen selv og andre utenfra.

Workshop Kristiansand Kommune

I forbindelse med det pågående arbeidet med ny gatebruksplan for Kvadraturen i Kristiansand sentrum, planla og fasiliterte vi en aktivitetsdag for Kristiansand Kommune. Vi hadde fokus på involvering av ulike brukergrupper og aktører

Medvirkning Frognerstranden

Målet med dialogarbeidet var å kartlegge og få en helhetlig forståelse av stedet , de forskjellige brukere og deres behov. Vi valgte derfor en blanding av kvalitative og kvantitative metoder koblet direkte med dialog som aktiviserer brukere.

Visjon Stavanger sentrumsplan

I utarbeidelsen av en ny kommunedelplan for Stavanger sentrum har målet vært å benytte den samlede kompetansen til offentlige- og private aktører, og finne mulighetsrom og grunnlag for langsiktige strategier gjennom åpne, kreative og analytiske prosesser.