Stedsutvikling Langevåg

Vi ble kontaktet av Langevåg Utvikling som er eid og styrt av næringslivet, lag og organisasjoner på Langevåg, med forespørsel om konsulenthjelp til å skape økt bo-, næring-, og besøkelseslyst i Langevåg.

Utvikling Leangen

Vi har på oppdrag for Leangen Bolig AS, utarbeidet et forstudie med fokus på de sosio-kulturelle verdier i forbindelse med transformasjon av travbanetomten på Leangen i Trondheim.

Kulturøya – Placemaking Sølyst

Vi har vært involvert i forarbeidet til et boligprosjekt på Sølyst, som er en naturrik og idyllisk øy i kjernen av Stavanger. Vi brukte kunst og kultur til skape en relasjon til øya, omgivelsene og beboerne.