Fremtidsbilder Grimstad sentrum

Vi har i løpet av 2017 og 2018 laget et fremtidsbilde som skal være diskusjonsgrunnlag til Grimstad kommunes arbeid med ny sentrumsplan. Vi har kommet med forslag til hvordan Grimstad kan se ut i 2040 på et visjonært nivå, og kommet med innspill på hvordan man kan arbeide med prosessen for å nå dette.