Workshop Leknes sentrum

Vi hadde ansvaret for å utarbeide et opplegg, gjennomføre og oppsummere en heldagsworkshop i Leknes Sentrum

Kuppet av kommunehuset – workshop

Vi planla og gjennomførte en workshop på Hjelmeland som vi kalla for Kuppet. Vi kuppet kommunehuset og forvandlet det om til et idéverksted for innbyggere, politikere, grunneiere og andre.

Utvikling Leangen

Vi har på oppdrag for Leangen Bolig AS, utarbeidet et forstudie med fokus på de sosio-kulturelle verdier i forbindelse med transformasjon av travbanetomten på Leangen i Trondheim.

Workshop Kristiansand Kommune

I forbindelse med det pågående arbeidet med ny gatebruksplan for Kvadraturen i Kristiansand sentrum, planla og fasiliterte vi en aktivitetsdag for Kristiansand Kommune. Vi hadde fokus på involvering av ulike brukergrupper og aktører