C40 reinventing cities – Stovner “A recipe for future living”

Internasjonal konkurranse
Oppdragsgiver: Ineo Eiendom
Prosjektperiode: Konkurranse vunnet mai 2019, prosess mot realisering starter høsten 2019

I samarbeid med: Eiendom, MAD Arkitekter, Landskap +, Vill Urbanisme,  Resirqel, Asplan Viak og Deichman Bibliotek, Stovner

Visualiseringer laget av MAD Arkitekter.

“A recipe for future living” har vunnet den internasjonale miljøkonkurransen C40 reinventing cities. “A recipe for future living” er et resultat av prosjektets høye miljøambisjoner, og Stovners særegne stedsidentitet. Prosjektet baserer seg på sirkulærøkonomi, bærekraftig ressursbruk og gjenbruk. Det er valgt ut egnede gjenbruksmaterialer fra rivningsklare tomter i Oslo, for gjenbruk på tomta. Landskapet er basert på lokal «Stovnernatur», biologisk mangfold og spiselige landskap. En sterk lokal og kulturell tilknytning har vært viktige i prosessen. Konseptet er utformet på lokalsamfunnets premisser.

LÉVAs rolle i dette prosjektet har vært å sikre et stedstilpasset og robust grep og arbeide mer i detalj med programmering. Overordnet sikre sosiokulturell bærekraft.

Image
LÉVA utførte en grunnleggende stedsanalyse med særlig fokus det sosiale miljøet og identiteten i området, dette innebar blant annet samtaler med ulike aldersgrupper og kjønn på stedet. Stovner er det område i Oslo med størst andel av beboere med annen etnisk bakgrunn. Sett utenfra har bydelen et dårlig image, grunnet mange avisoverskrifter som omhandler vold og kriminalitet samt at politiet er aktivt og synlig i gatebildet. På innsiden derimot finnes det blant befolkningen en sterk tilhørighet og stolthet over å være fra Stovner. LÉVA har jobbet med å bruke det multikulturelle mangfold som en styrke og identitets skapende element for det nye området. Dette både for å styrke eierskapet til det nye stedet blant beboere samtidig bruke dette til å etablere noe unikt og øke attraksjonsverdien til stedet.

Hovedgrepet BAZAREN fremmer det kulturelle mangfoldet i bydelen ved å tilby litt av alle de nasjonaliteter representert i bydelen, inne i bygget og ute. Et multikulturelt område hvor det er mulig å få etniske grønnsaker, krydderier, tekstiler, drikke og smaksopplevelser som ikke finnes andre steder i byen. Det tilrettelegges for gatespill og aktiviteter fra ulike nasjonaliteter i tillegg, fx. Pakistan, Iran, Vietnam etc som ikke ellers er sett i norsk kontekst. Området prydes foruten med gjenbruksmaterialer og den lokale “Stovnernatur” med eksotiske vekster ute og i drivhusene. Et område med programmer, tilbud, arbeidsplasser og aktiviteter til lokal befolkningen samt nye tilflyttere og besøkende.

Image

I det videre arbeide har LÉVA lagt opp til en prosess hvor stedet utvikles i tett dialog med bydelens beboere, med mål om å få dem til å ta stedet til seg, finne frem til hvem som kunne drive ulike konsepter etc. Tegneserien og visualiseringene illustrerer et mulig scenario av tomten.

Les mer her: https://www.c40reinventingcities.org/en/sites/fossumdumpa-1269.html 

Her kan du lese juryens begrunnelse:
NAK 511 Reinventing Cities Oslo- Furuset og Stovner 22.05.19 14.00

Image

Tags