Den spiselige bydel

Oppdragsgiver: Urban Sjøfront

Vi etablerte prosjektet Den Spiselige Bydel i regi av Urban Sjøfront i 2013. Det første året fikk prosjektet støtte fra miljøverndepartementet som et nasjonalt pilotprosjekt for bedre bymiljø i fremtidens byer sitt program. Prosjektet har en langsiktig målsetning og visjon for Stavanger Øst. Gjennom den pågående byutviklingsprosessen skal prosjektet den spiselige bydel bidra til økt fokus på en sunnere livsstil hos den enkelte innbygger, legge til rette for en høyere livskvalitet for alle nyinnflyttede og gamle innbyggere i Stavanger øst. Prosjektet skal gjennom kreative enkelt intervensjoner skape inspirerende og mer rekreative omgivelser. Gjennom etablering av nye nettverk og nye inspirerende miljøer skal prosjektet danne rammer for økt sosialt samhold og øke følelsen av tilhørighet i bydelen.

I områder hvor det er i ferd med å utvikles sentrumsrelaterte funksjoner skal det gjennom den spiselige bydel prosjektet legges til rette for at deler av området kan utvikle et innhold med spennende nye konsepter og funksjoner hvor lokale råvarer, sunn mat og bærekraftige kreative butikk- og servicekonsepter får innpass. Stavanger øst skal i fremtiden stå frem som et pilotområde hvor en bærekraftig byutviklingsprosess er oppnådd gjennom en kreativ og leken tankegang.

Siden oppstart av prosjekt i 2013 har en rekke nye funksjoner og prosjekter knyttet til den spiselige bydel blitt utviklet i området. Områdeutviklingen fortsetter å nå nye høyder også utenfor regien til Urban Sjøfront. Omdømmebyggingen og den solide oppstarten har ført til at virksomheter ønsker seg inn i bydelen, nye arrangementer dukker opp, og andre fysiske tiltak blir gjennomført på ulike nivåer.

Arrangement og prosjekt knyttet til Den spiselige bydel

Den spiselige byfest

Den Spiselige Byfest er et arrangement som blir avholdt årlig i juli, på samme tid som Gladmatfestivalen. Den Spiselige Byfest er et alternativ til Gladmatfestivalen, og finner sted i en park Stavanger Øst.

Les mer om dette prosjektet

Honningbakken - nabolagshage

Et pilotprosjekt hvor vi etablere en nabolagshage i deler av en parken.

Les mer om dette prosjektet

Urban matsafari

Vi forvandlet en stor tom lagerhall i Stavanger øst  til et urbant matmarked.

Jul i Svankevigå

Julemarked i hermetikken og på Svanketorget, etterfulgt av utekino med filmen "Reisen Til Julestjernen"

Strandfest i Svankevigå


God stemning i Svankevigå. Et friskt pust i et ellers rolig område. 

Tags