Det grønne rommet

Oppdragsgiver: Hjelmeland kommune
En del av prosjektet Stedsutvikling Hjelmeland

Kantinen på kommunehuset på Hjelmeland ble av mange i løpet av en medvirkningsprosess, nemt som en ny mulig møteplass og gjerne kafè. Kantinen fungerer i dag som lunsjplass for de kommunalt ansatte og benyttes ellers til møtevirksomhet. Det var lenge siden rommet hadde fått seg et ansiktsløft og det bar preg av å ha stått mye tomt i en god periode. Selve kantinefunksjonen var borte (ingen servering/bemannet utsalg lengre), dette gjenspeiler mye av problematikken i Vågen i Hjelmeland i dag. Mange lokaler som ikke er tilpasset dagens trender og behov, der mange av lokalene ikke er bemannet lengre og i bruk på same måte som før. Det grønne rommet er et startskudd på en mulig langsiktig satsing på å skape liv i Vågen igjen. Tiltaket går ut på at det har blitt gjort en enkel fysisk oppgradering, samtidig som det utarbeides en veileder og en verktøykasse til hvordan rommet videre kan bli brukt mer aktivt som en ny møteplass av både kommunen selv og andre utenfra.
Image Image
Image

Det spesielle med selve oppgraderingen er også at introduksjonsprogrammet med nyankomne flyktninger har stått for stort sett alt det fysiske arbeidet. Introduksjonsprogrammet ønsker blant annet å starte et lite utsalg i rommet et par ganger i uka for å selge internasjonal mat. Rommet har derfor også et potensial til å bli en integreringsarena.

Når kommunen arbeider med revisjon av kommuneplanen og lignende, kreves det medvirkning og dialogarbeid, en av utfordringene i kommuneplanarbeid er å informere og engasjere innbyggerne i en slik prosess. Det grønne rommet kan også bli brukt som et ideverksted og kreativt rom til informasjon og læring. Det grønne rommet er et symbolsk startskudd på å skape interesse for Vågen igjen å blåse liv i det historiske sentrum på Hjelmeland.

Image Image
Image

Tags