Energihagen – Tasta sykehjem

Oppdragsgiver: Tasta sykehjem

Ideen var å skape en hage som et sted hvor kroppen og hjernen får energi – ut fra dette kom begrepet “Energihagen”, som sammen med et teoretisk grunnlag, om sansehager og opplevelser, definerer programmeringen og soneinndelingen i hagen. Alle hagerommene er forskjellig i uttrykk og programmering.

Hagens design og programmering er basert på teoretiske prinsipper for sansehager. I teorien er brukerne delt inn i fire typer i henhold til engasjement og mental styrke. Disse brukertypene har svært ulike behov og derved har de også svært ulike krav til sine omgivelser. På bakgrunn av dette er det satt opp en rekke prinsipper for totalt 8 hagerom med forskjellige karakterer. Hagerommene er basert på balansen mellom å stimulere den sterkeste, og skape trygghet og ro i de svakeste brukerne. Dette gir et grunnlag for å definere hagerommene, som videre inkluderer materialer.

Image
Image
Image
Det er også arbeidet aktivt med involvering av beboerne i prosessen. Fuglehusene i det ene hagerommet bygges av beboerne selv ved hjelp av de ansatte. Det er også tilrettelagt med plantekasser som beboerne kan være med å plante i å stelle. Det har generelt sett vært en åpen prosess med de ansatte og beboere på sykehjemmet som har sikret et velfungerende område som er spesielt godt tilrettelagt etter Tasta sykehjem sitt behov.
Image
Image
Image

Tags