Fremtidsbilder Grimstad sentrum

Oppdragsgiver: Grimstad kommune

Vi har i løpet av 2017 og 2018 laget et fremtidsbilde som skal være innspill og diskusjonsgrunnlag til Grimstad kommunes arbeid med ny sentrumsplan. Vi har kommet med forslag til hvordan Grimstad kan se ut i 2040 på et visjonært nivå, og kommet med innspill på hvordan man kan arbeide med prosessen for å nå dette.

For å
 få inspirasjon og se Grimstad med nye øyne, startet vi med flere befaringer, og dro på vandring rundt i byen. Dette gjorde vi bevisst før vi hadde lest igjennom alt kunnskapsgrunnlaget for å kunne ha evnen til å se noe annet enn det som tidligere er gjort av registreringer.

Image
Image Image

Når vi startet arbeidet for Grimstad kommune, var det allerede opparbeidet et godt kunnskapsgrunnlag. Vi ønsket allikevel å utføre en spørreundersøkelse for å virkelig komme i dybden på hvordan menneskene i Grimstad ser på, og bruker byen sin. Etter å ha fått vår egen opplevelse i øyenhøyde og fått resultater fra undersøkelsen, satte vi sammen resultater med det kunnskapsgrunnlag som kommunen tidligere har utarbeidet.

Vi arbeidet frem et viktig overordnede grep med to grunnleggende satsinger. Satsingene handlet om å etablere en sentrumsring som samler den spredte byen, og etablere rekreasjonsringer som binder sammen byens grøntområder i et sammenhengende nettverk.

Image

Vi utarbeidet deretter et fremtidsbilde på hvordan Grimstad kan bli i 2040, der vi synligjorde de ulike kvalitetene og potensialene i fire delområder i byen. Hvert delområde med sin egenart, skaper tilsammen et mangfoldig bo- og bymiljø i Grimstad.

Vi tok deretter for oss hvert delområde, og kom med faglige anbefalinger til hvordan man kan arbeide med prosessen for å nå ønsket resultat. Vi kom i tillegg med konkrete anbefalinger til organisatoriske grep for å sikre inkluderende prosess. Forslaget vårt var ikke en konkret løsning men mer et nytt tankesett, som sikre en helhetlig og positiv utvikling.

De fire delområdene: Sentrum, sjøfronten, universitetet og hagebyen

Image Image
Image Image

Tags