Galleri Oslo – Parallelloppdrag

Oppdragsgiver: Oslo Areal AS, Linstow AS, Akershus fylkeskommune

I samarbeid med:Mad ArkitekterVill Urbanisme

Prosjektperiode: Oktober 2018-mars 2019

Hensikten med parallelloppdraget er å belyse de mulighetene som eierne og byen står overfor dersom det nåværende Galleri Oslo rives. I søken etter den best mulige løsning ble 5 teams invitert inn til å utforske mulighetene som ligger på tomten. I sammen med MAD arkitekter og Vill Urbanisme har LEVA levert et prosjekt som tar høyde for de omkringliggende sosiale og fysiske forhold. Med utgangspunktet i stedets potensialer bidro LÉVA til å utarbeide et hovedgrep som spiller opp mot de eksisterende miljøer og tilbyr et tydelig alternativ til dagens situasjon.

Området Grønland og Galleri Oslo er et av de mest mangfoldige, men også sårbare og stigmatiserte miljøene vi har i Norge. Å skifte ut mastodonten Galleri Oslo med bygningsstrukturer som har det mangedobbelte i areal vil ikke løse dagens utfordringer. Det blir møteplassene, parken, elva, og aktivitetene i det offentlige rom som har nøkkelrollen i å sikre et sosialt bærekraftig område i fremtiden! Prosjektet deler området inn i 4 hovedområder: Bymarka, Mini - Manhatten, Nabolaget samt bussterminalen. Dette sikrer et mangfoldig område med arbeidsplasser, byliv, hverdagsliv, rekreasjon samt bevarer stedet som et kollektivknutepunkt.

Tags