Hermetikken – en uformell møteplass

Oppdragsgiver: Norwegian Properties
En del av prosjektet Omdømmebygging Svankevigå

Prosjektet «Hermetikken» er en del av et større omdømmebyggingsprosjekt (omdømmebygging i Svankevigå). Norwegian Properties eier det gamle hermetikkfabrikkbygget som sto tomt og trengte aktivering. Forvandlingen av bygget er et strategisk grep for å aktivere og åpne opp det tidligere industriområdet som sliter med et dårlig omdømme.

Vi såg behovet for en uformell møteplass, og gikk i gang med et midlertidig design og en plan for aktivering av bygget. Vi utarbeidet en aktivitetskalender for bruken og forslag til drift. Den midlertidige oppgraderingen av rommet ble planlagt som et innendørs byrom med mål om å skape en ny lavterskel møteplass, som gjennom forskjellige aktiviteter utgjør et inkluderende tilbud for ulike brukergrupper nærområdet. I første omgang var Hermetikken en uformell møteplass uten et kommersielt tilbud. I hverdagen ble lokalet blant annet brukt som alternative møterom for bedriftene i nabolaget, mens det på kveldstid og i helgene dannet rammene for ulike aktiviteter, temakvelder og sosiale arrangementer.

Før

Image

Etter

Image
I dag har en grunder startet blomsterbutikk i den innerste delen av lokalet og en kafè er under etablering. Det er fortsatt markeder i lokalet i helger som de nye kommersielle aktørene er en del av. Den midlertidige aktiviteten som utgjorde den nye møteplassen og kreative arenaen er på denne måten bevart og supplert med kommersielle tilbud som var etterspurt i området. Huseier har fjernet parkeringsplasser utenfor lokalet og etablert byrommet, Svanketorget. Hele hermetikkfabrikken er nå fullt opp med nye kreative næringer og et yogasenter.
Image Image
Image Image

Tags