Honningbakken – nabolagshager

Oppdragsgiver: Urban Sjøfront

Johannesparken ligger i en viktig transittsone og er en del av et viktig grøntdrag i nærområdet på Storhaug. Det er levekårsutfordringer i området og parken har vært litt preget av rusmiljø og ikke vært et sted hvor beboere i området har hatt lyst til å oppholde seg. I regi av Urban Sjøfront mottok vi folkehelsemidler fra Stavanger kommune til å sette i gang et pilotprosjekt hvor vi etablere en nabolagshage i deler av parken.

Formålet med prosjektet var å aktivere parken, samtidig styrke det sosiale miljøet i nabolaget og øke tryggheten gjennom økt bruk og eierskap fra en mangfoldig sosial gruppe. Vi hadde også fokus på opphold og designet et bakkelandskap med en skrå side til opphold, og en vertikalside til å arbeide i kassene. Honningbakken nabolagshage har i dag en egen forening og driftes i dag av de som leier parsell. Det er en avtale om bruk med kommunen og parken vedlikeholdes i et samarbeid mellom Stavanger kommune og beboerne.

Image Image
Image

Tags