Juletrebyen

Oppdragsgiver: Jørpeland sentrum

Fotograf: Kristofer Ryde

Vi har siden 2016 bistått Jørpeland sentrumsforening i prosjektet Juletrebyen Jørpeland. Målet med prosjektet har vært å etablere begrepet ”Juletrebyen Jørpeland” med en sterk lokal forankring. Vår oppgave har vært å sikre helheten gjennom utarbeidelse av et sterkt konsept og estetiske retningslinjer som har skapt rammer som har vært enkelt for sentrumsforeningen å gjennomføre. Vi har i tillegg utarbeidet små veiledere, som har gjort det enkelt å involvere lokale institusjoner og aktører.

Image
Image Image

I Juletrebyen Jørpeland arbeides det med et overordnet strategisk grep som år for år gir plass for utvidelse og modifisering i takt med byens utvikling. Hovedgrepet består av å aktivere strekningen som utgjør hovedaksen gjennom Jørpeland sentrum. Strekningen behandles som en lineær attraktor med mål om å berike opplevelsen av å bevege seg gjennom Jørpeland sentrum, binde sentrum sammen og styrke stedsidentiteten. Langs strekningen aktiveres relevante nedslagspunkter primært i uterommene. Et nedslagspunkt kan være alt fra parker, rekreasjonsområder/-lommer over parkeringssoner til bygninger m.m.  Frem til 2017 har Juletrebyen i hovedsak bestått av arrangementer og tiltak i julen og vinterhalvåret. Det er lagt opp til gradvis å utvide med aktiviteter hele året.

Under finner du bilder fra Juletrebyen 2017.

Fotograf: Kristofer Ryde | www.negative.no

Image
Image
Image Image
Image
Image

Fotograf: Kristofer Ryde | www.negative.no

Tags