Kulturøya – Placemaking Sølyst

Oppdragsgiver: Veidekke
www.kulturoya.no

Sølyst er en naturrik og idyllisk øy i sentrum av Stavanger. Vi har vært involvert i forarbeidet til et boligprosjekt på Sølyst. Det kan være utfordrende å transformere et naturområde til et boligområde uten å forringe eksisterende kvaliteter, vi jobbet derfor strategisk med en brandingstrategi som handlet om å tilføre nye kvaliteter uten å forringe eksisterende. Det var nettopp denne strategien vi brukte når vi skapte begrepet Kulturøya. Strategien var å bygge opp en sterk merkevare på Sølyst som Kulturøya, der vi brukte kunst og kultur, både lokalt og internasjonalt, for å skape en ny økt attraksjonsverdi i de offentlige turområdene på øya.
Image Image
Image

Vi startet kunstprosjektet «Find Your Eyes» hvor vi samlet en rekke anerkjente kunstnere som brukte Sølyst både som inspirasjon i kunsten de lagte samtidig som Kulturøya var deres offentlige utstillingsrom for verkene. Øya har nå blitt til et unikt sted med stadig nye kunstverk der folk drar for å bli inspirert, gå turer og oppleve kunst i vakker natur.

Arbeidet med Kulturøya har før til at vi har opparbeidet en god dialog med både naboer, grunneiere og forskjellige etater i kommunen. Vi har sammen jobbet målrettet med stedsutvikling på en helhetlig og strategisk måte.

www.kulturoya.no

Image Image
Image

Tags