Kuppet av kommunehuset – workshop

Oppdragsgiver: Hjelmeland kommune og Ryfylke IKS
En del av prosjektet Stedsutvikling Hjelmeland

Vi planla og gjennomførte en workshop på Hjelmeland som vi kalla for Kuppet. Vi kuppet kommunehuset og forvandlet det om til et idéverksted for innbyggere, politikere, grunneiere og andre. Målet med kuppet var å skape engasjement og interesse for å være med og utvikle Hjelmeland sentrum. Vi ønsket å få frem nye tanker og koble på lokalkunnskapen som finnes blant innbyggerne.

Wokrshopen var todelt, der halvparten av deltakerne arbeidet med det visjonære for Hjelmeland i «visjonariumet», mens resten arbeidet med konkrete kortsiktige tiltak og ideer til Hjelmeland sentrum på «handlingsverksted». I visjonariumet styrte vi en pedagogisk prosess for å få deltakerne til å løsrive seg fra allerede opparbeidet tanker de hadde om Hjelmelad. I handlingsverkstedet var det en mer åpen metode, der ansatte i kommunen sammen med oss fungerte som rådgivere og veiledere. Vi satte sammen gruppene på visjonariumet på forhand for å få et representativt utvalg av ulike sosiale grupper, samt at det ble variasjon i gruppene i forhold til interesser og kunnskap. Det kom over 60 deltakere.

Image Image
Image

Tags