Lekeplass – The Children`s House

Oppdragsgiver: The Children`s House

Vi ble valgt av den private barnehagen ”The Children`s House” til å lage et nytt design til lekeplassen utenfor barnehagen, hvor det skulle fokuseres på å koble sammen læring og lek. Noe som er viktige verdier for denne barnehagen. Konseptet vi valgte ble basert på en teori av Howard Gardner, som går ut på å stimulere 7 ulike intelligenser. Språklig intelligens, logisk intelligens, visuell intelligens, musikalsk intelligens, kroppslig intelligens, sosial intelligens og selvinnsikt. Vi designet lekeplassen med 7 forskjellige delområder der hver del er inspirert av et typisk norsk landskap, knyttet opp mot de ulike intelligensene. Hvert delområde er tilpasset ulike aldersgrupper, slik at barn i alle alder blir stimulert. Delområdene er skog, fjell, øyer, sletter, by, Nordsjøen og hage.

I delområdet ”skogen” designet vi i samarbeid med det lokale firmaet Fine Furniture, noe som vi kalte vepsebolhytten. Vepsebolhytten er koblet sammen med musikalsk intelligens, og det finnes enkle instrumenter rundt, og i hyttene. Konstruksjonen er inspirert av strukturen til en gammel trebåt, som ble laget av møbelsnekkeren Tjerand Gjerde.

Image Image
Image

Tags