Levekårsløft på hjul

Oppdragsgiver: Stavanger kommune
En del av prosjektet Levekårsløft på Storhaug

Som en del av prosessen rundt levekårsløft på Storhaug ønsket vi å teste ut tilstedeværelse ute i felt. Levekårssonen Midjord har en høy andel kommunale boliger og endel utfordringer knyttet til belastet rusmiljø i forbindelse med dette. Oppdragsgiver ønsket spesielt fokus på å bedre bomiljøet i gaten i og rundt de kommunale boliger med fokus på alle målgrupper i nabolaget. Det ble tidlig kartlagt at dersom man skal nå ut til de mest sosialt utsatte krever det oppfølging og fysisk tilstedeværelse på en annen måte. Denne målgruppen har ikke tilgang til Facebook, smarttelefon eller andre digitale hjelpemidler og er ikke ressurssterke nok til å kunne delta på vanlige åpne folkemøter. Det ble derfor besluttet å investere i en campingvogn som kunne transformeres til et rullende idéverksted.
Image
Image Image
Campingvognen benyttes som møteplass og blikkfang for å skape interesse og engasjement i nabolaget i forbindelse med prosjektet. Vi har selv laget designet på vognen som er blitt et lavterskel, hyggelig og lett tilgjengelig møtested. Arbeidet rundt campingvognen har resultert i en rekke dybdeintervjuer og sosiale settinger for en bred målgruppe i nabolaget. Prosjektet med campingvognen er også et pilotprosjekt sett i lys av deltakelse og samarbeid mellom konsulent og oppdragsgiver. En ansatt fra kommunen og en av vår ansatte har sammen bemannet campingvognen. På denne måten har vi som team dekket en verdifull kompetanse i forhold til medvirkning og tilstedeværelse fra kommunen sin side. Både Stavanger Kommune og vi bruker i dag vognen aktivt både møter, workshoper, idéinnsamling, medvirkning osv.
Image Image
Image
Image
Image
Image
Image

Tags