Løvetannparken

Oppdragsgiver: Lyse Neo

Løvetannparken er en midlertidig park som består av fire energistasjoner. For å integrere de midlertidige energistasjonene i det eksisterende miljøet er det utviklet et overordnet konsept og et design som tilpasser seg transformasjonsområde som parken plasseres i, der bolig, industrielle og kreative bedrifter står side om side. Området hvor den midlertidige parken ligger er regulert til en offentlig park. Den midlertidige parken blir dermed en “forsmak” på området i fremtiden som vil inkludere en permanent park.
Image Image
Image
Konseptet for løvetannparken er inspirert av å lage “kunstig natur”. Konseptet vil bidra til å understreke at parken er «unaturlig» og midlertidige. Tatt i betraktning at parken vil være for forbigående og at miljøet godt kan trenge en kontrast har vi fokusert på å designe noe som skaper inntrykk og opplevelse, og skiller seg fra den tradisjonelle grønne parken. Stavanger øst har et kreativt miljø og en grov touch fra den tidligere industrihistorien og med den foreslåtte utformingen av Løvetannparken vil denne identiteten styrkes. Energistasjonene er dekorert med kunstverk laget av den lokale kunstneren Liv Eiene. Løvetannparken inneholder også tre store lyktestolper utformet skulpturelt, av LEVA, som løvetannen i tre stadier, fra knupp, til blomst, til frø. Det er også designet et kunstig landskap som fungerer som et modulsystem, og gjenbruk av gamle plastrør fra strømleverandøren sin drift.
Image Image
Image

Tags