Medvirkning Frognerstranden

Oppdragsgiver: Oslo kommune
En del av prosjektet Koordinering Oslo havnepromenade

Målet med dialogarbeidet var å kartlegge og få en helhetlig forståelse av stedet , de forskjellige brukere og deres behov. Vi valgte derfor en blanding av kvalitative og kvantitative metoder koblet direkte med dialog som aktiviserer brukere. Vi registrerte hvem som beveger seg gjennom området på en hverdag, mellom kl. 7 og 18. Det ga oss oversikt over hvilke brukergrupper som dominerer i området, og hvem som er underrepresentert. (Kvantitative observasjoner) Vi hadde dybdeintervjuer for å forstå dagens bruk og behov fra forskjellige brukergrupper. (Semi-strukturerte intervjuer) Vi observerte situasjoner som fanget opp livet på stedet. Det ga oss et grunnlag for å kartlegge hvilke aktiviteter som skjer hvor. (Kvalitative observasjoner) For å kartlegge behov for oppholdsplasser registrerte vi eksisterende sitteplasser, typologi og utforming.
Image
Image
Våre anbefalte tiltak var å gjøre området mer barnevennlig, skape bedre visuell og fysisk tilgjengelighet via både å merke bedre de fysiske forbindelser, styrke koblingene, samt etablere et sentralt info- og servicepunkt. Generelt sett anbefale vi ikke å ha for snevert fokus på brukergruppe i Frognerkilen. Det er et stort potensiale til å gjøre området mer barnevennlig, men for å skape liv og positiv sosial aktivitet er blandingen mellom de ulike brukergruppene viktig å spille på.

Tags