Medvirkningsaktiviteter på Helsfyr

Oppdragsgiver: Veidekke Eiendom og Oslo Areal

I samarbeid med: Enerhaugen Arkitekter, Inby Landskap, Urban Jungle.

Våren 2019 hadde Lèva ansvar for planlegging og gjennomføring av en medvirkningsprosess i forbindelse med områdeutvikling på Helsfyr i Oslo. Lèva utførte vinteren 2018/2019 en sosiokulturell stedsanalyse for Helsfyr, medvirkningsprosessen ble planlagt basert på dette kunnskapsgrunnlaget. Medvirkningen hadde fokus å hente innspill til uterommene og program i 1. etasjer i det nye bydelssentrumet. Grunneiere i området hadde på forhånd satt av 100.000kr til tiltak i 2019 så det var også en målsetning om å kartlegge folk sin interesse i å være med å gjøre egne midlertidige aktiviteter.

Prosessen bestod av besøk hos ulike brukergrupper (ungdommer og elever ved voksenopplæring) i området samt et større medvirkningsarrangement som fungerte som et drop-in arrangement. På arrangementet kom mange barnefamilier innom på vei hjem fra skole, arbeid og barnehage. I tillegg lykkes det å engasjere mange ungdommer, da selve arrangementet foregikk på den videregående skolen som ligger i nærområdet. På arrangementet kunne man gå rundt på ulike poster og aktiviteter og gi innspill på forskjellige måter.

Image Image
Image

Gjennom poster som hadde fokus på informasjonsdeling og dialog fikk besøkende mulighet til å prate med arkitektene, utviklerne og planleggerne om prosjektet og prosessen. Resultater fra tidligere medvirkning og status på prosjektet med modell var utstilt. Det var også mulighet til å gi innspill til hvilke fysisk miljø de foretrekker i den planlagte Strøksgata og bomiljøet samt programmering av prosjektområdet gjennom klistreøvelser og en åpen post. Gjennom mer aktive kreative medvirkningsaktiviteter fikk besøkende mulighet til å gi mer konkrete innspill til både planlagt strøksgate og bomiljø gjennom klipp og lim øvelser og LEGO bygging.

Blant postene var Pop-up spillet hvor besøkende fikk mulighet til å komme innspill og idéer til hva midlene som var satt av til strakstiltak kunne brukes til og hvem som evt kunne kobles på av lokale grupper. Ved å fylle ut ulike «spillekort» med idéer og forslag og feste de på et stort kart over området fikk man hentet inn mange gode forslag med geografisk plassering av tiltak. Spillekortene var koblet til temaer som tidligere i prosessen var blitt avdekket som viktige, man kunne velge mellom å fylle ut: Grønt kort, sosialt kort, kreativt kort og frikort. 

Image

Tags