Rosa ferjekai på Forsand

Oppdragsgiver: Forsand kommune
En del av prosjektet Stedsutvikling Forsand

Som en del av et større utviklingsprosjekt i Forsand Kommune (Stedsutvikling Forsand) har vi i LEVA i samarbeid med kommunen og Ryfylke IKS gjennomført et strakstiltak. Lokalt var det et stort ønske om å gjøre strakstiltak på ferjekaien hvor det er mange forbipasserende. Første del av strakstiltaket ble å male alle bygg på kaien rosa og tilføye supergrafikk for både å informere om avganger og funksjoner i Forsand.

Første del ble fullført i 2017. I 2018 planlegges det å tilføye rosa belegg på deler av flatene for å øke trafikksikkerhet for myke trafikanter, samt markere oppholdssoner. Supergrafikk som markerer ferjekø og regulering av parkering. Det planlegges også ny brygge på deler av kaien og nytt servicebygg på kaien med turistinformasjon, venteskur og kiosk.

Image
Image
Image

Tags