Mulighetsstudie Stavanger sentrumsplan

[vc_row padding_top=»0px» padding_bottom=»0px»][vc_column fade_animation_offset=»45px» width=»1/1″]

Prosjekt: Mulighetsstudie
Oppdragsgiver: Stavanger Kommune
Status: Fullført 2015

[/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=»true» padding_top=»0px» padding_bottom=»0px» bg_video=»» class=»» style=»»][vc_column fade_animation_offset=»45px» width=»1/1″]
På kanten

Arbeidet med ny sentrumsplan for Stavanger ble tatt videre hvor innspill fra de idestudier ble implementert i den videre utvikling med fokus på konkrete geografiske områder. Her var vi involvert i området som omfatter Havnefronten i Stavanger sentrum i samarbeid med Helen & Hard Arkitekter. Denne delen av prosjektet fikk navnet På Kanten, med et mål om å skape et fremtidsbilde, der det er byliv på kanten. En overordnet strategi for delområdet ble utarbeidet hvor det ble gjort vurderinger for de ulike potensielle transformasjonsområder, utfyllingsmuligheter, programmering, infrastruktur, kapasitetsstudier, volumstudier samt fysisk utforming. Dette strategiarbeidet var endel av grunnlaget for revideringen av arealdelen. 

 Sjøfronten i Stavanger er der det største utviklingspotensialet ligger. Hovedbudskapet i denne studien handlet om å se på overordnede grep for å vende byen mot vannet igjen, og tilgjengeliggjøre sjøfronten som et attraktivt byrom og rekreasjonsområde, kombinert med å tilføye flere boliger, arbeidsplasser og attraksjoner uten å gå på kompromiss med den historiske trehusbebyggelsen.  

[/vc_column][/vc_row]

Tags