Stedsutvikling Langevåg

Oppdragsgiver: Langevåg Utvikling

Langevåg er et lite tettsted med ca. 750 innbyggere, lokalisert i Bømlo Kommune. Tettstedet har vært kjent for næring innen fiskeri og Eidesvik rederiet som har sitt hovedkontor på Langevåg. Til tross for en aktiv maritim næring har Langevåg utfordringer med fraflytting. Vi ble kontaktet av Langevåg Utvikling som er eid og styrt av næringslivet, lag og organisasjoner på Langevåg, med forespørsel om konsulenthjelp til å skape økt bo-, næring-, og besøkelseslyst i Langevåg.
Image
Prosessen startet med en analyse av tettstedet, og en medvirkningsprosess for å bedre forstå behovene, og de potensialer som Langevåg som tettsted har. Første fase av stedsutviklingsprosessen handler først og fremst om å skape økt trivsel, bo- og besøkelseslyst. Basert på innspill fra en kreativ helg i bygda med medvirkning tilrettelagt for alle aldersgrupper utviklet vi 8 ulike små prosjekter med strakstiltak for å øke attraktiviteten til Langevåg sentrum som møtested.
Image
Image
Image
Det ble i juli 2016 gjennomført en 6 dager lang sommercamp hvor 6 av de 8 foreslåtte tiltakene ble realisert. Som en respons på utfordringer omkring budsjett til gjennomføring av tiltak, utviklet vi en ny digital plattform som skulle sørge for realisering utelukkende ved hjelp av de ressurser som fantes i Langevåg. Sommercampen hadde et budsjett på rundt 200.000kr, anslått reell verdi av oppgradering er på rundt 3 mill. Over 100 innbyggere bidrog til oppgraderingen hvor det ble gjennomført: 2 nye utendørs oppgraderinger, oppgradering av felles foaje og kafe i kulturhuset (Bygdatunet), etablering av mini-bibliotek og turistinformasjon, bygging av ny bade- og soleflåte, bygging av en liten minigolfbane. Under selve campen hadde innbyggere anledning til å bidra i det omfang, og med de oppgaver man selv ønsket. Dette skapte entusiasme, samarbeidsvilje og nye positive sosiale relasjoner. Det ble organisert felles lunsj og middag hver dag, og generelt sett lagt opp til en positiv sosial setting. Det ble også laget et eget opplegg for barna med etablering av “sentrumsstien”- markering av skolesti med barnas fotspor. Se video fra sommercampen under.

Tags