Mulighetsstudie Tønsberg

Oppdragsgiver: Tønsberg kommune

Vi arbeidet sammen med Henning Larsen Architects på et parallelloppdrag for Tønsberg kommune omkring mulighetsstudie for Tønsberg sentrum. Arbeidet var en del av grunnlaget til den nye sentrumsplanen som skulle utarbeides. Prosjektet tar utgangspunkt i eksisterende identitet og kommer med et forslag til hvordan fremtidens Tønsberg sentrum (med spesielt fokus på Nedre Langgate) kan se ut. Prosjektet bygger videre på Tønsberg sin historiske identitet og tar kvalitetene med inn i fremtiden. Hovedkonseptet for prosjektområdet handler om å legge vekt på hvordan man på en respektfull måte kan fortette og bedre bymiljøet uten å forringe de historiske verdier.

Selve prosjektområdet er bindeleddet mellom brygga og sentrumsfunksjonene, Nedre Langgate deler prosjektområdet i to og skaper en tydelig barriere i den sentrale delen av sentrumsområdet. Historisk sett har den vertikale koblingen mellom vann og land vært den viktigste da Tønsberg var en handelsby fra sjøsiden. Gjennom prosjektet er det vektlagt å gjenskape de viktige vertikale koblingene fra historien, men ut ifra å oppfylle dagens behov i et bysentrum. Det er utviklet en strategi for å sikre varierende byrom og rekreative forbindelser for myke trafikanter, sikring av bylivet på bakkeplan, samt legge til for en betydelig fortetting langs Nedre Langgate.

Tags