Utvikling Leangen

Oppdragsgiver: Koteng Eiendom og Leangen Bolig

Vi har på oppdrag for Leangen Bolig AS, utarbeidet et forstudie med fokus på de sosio-kulturelle verdier i forbindelse med transformasjon av travbanetomten på Leangen i Trondheim. Forstudiet er gjennomført i forkant av den formelle planoppstarten og har som formål å danne grunnlaget for videre utvikling av visjon, regulering og videre prosjektutvikling. Det er også gitt anbefalinger knyttet til medvirkning/involvering i den videre prosess basert på funn i analyse. Vi fasiliterte også våren 2017 en visjonsworkshop med 50 ulike fagpersoner og representanter fra lokalmiljøet på Leangen.
Image
Image Image
Prosjektområdet ligger mitt i et viktig skjæringspunkt mellom eneboligstrøk og industri, tett opp til store infrastrukturelle barrierer, samtidig er området en viktig fremtidig kobling og ligger i direkte nærhet til ladestien og attraktive grøntområder. Prosjektområdet kan også defineres som randsone til sentrum, hvor typiske randsone problematikker er gjeldene i forhold til tilgjengelighet, diskusjon om tilbud, tetthet og bokvalitet. En større del av kontekst er også under transformasjon.
Image

Den sosio-kulturelle stedsanalysen belyste viktige potensialer og problemstillinger i området. Konteksten til Travbanetomten gjenspeiler interesse og engasjement langs kanten av området. Idrettsmiljøet er på mange måter ryggraden i det sosiale miljøet i området, der står samhold og sunn livsstil sterkt. I generasjoner har familier vært knyttet til idrettsanlegget, og også bodd i området. Det er et sterkt engasjement og en positiv stedsidentitet knyttet til området gjennom dugnad, idrett og andre viktige felles verdier.

Det legges vekt på å koble det fremtidige området opp mot aktørene og beboerne i nærområdet, for å sikre at området blir en del av det livet som er i dag, og at det kommer til å bidra med noe nytt til området. Kulturbarnehagen kan aktivere området på dagtid og få lov til å ha effekt på utearealene med tanke på lek, utforming og kunstinstallasjoner. Ikea, som er nærmeste nabo, kobles på i form av utviklingen av nye boformer. Og livet i og rundt idrettsanlegget trekkes inn i området på en ny måte. I tillegg legges det vekt på det sosiale. Det er få gode møteplasser i området og få tilbud som legger opp til samhold. Det nye område vil ha sosiale tilbud for beboerne i og omkring området, et samlingspunkt for alle. Det mangfoldige får i tillegg en stor verdi, mangfold i det fysiske, programmering og innbyggere. Et sted for alle generasjoner, for de som bor der men også for nabolaget.

Tags