Urban Sjøfront – Stavanger Øst

Oppdragsgiver: Urban Sjøfront, offentlig-privat samarbeid grunneiere og Stavanger kommune

Urban Sjøfront as er et non-profit aksjeselskap eid av 19 grunneiere og aktører i Stavanger Øst. Urban Sjøfront har vært driftet av oss i Léva Urban Design fra 2012 til 2018, med Aslaug Tveit som daglig leder. Selskapet er et kollektivt samarbeid, ut fra en målsetning om å utvikle Stavanger Øst mer helhetlig. Urban Sjøfront fungerer som pådriver, initiativtager og koordinator for byutviklingen av Stavanger Øst. Stavanger Øst er prosjektområdet for Urban Sjøfront. Arbeidet i Urban Sjøfront omhandler både omdømmebygging, konsept- og strategiarbeid for utviklingen av bydelen, aktør- og innbyggerdialog, dialog og samarbeid med/mellom grunneiere og kommunen, kommunikasjon og markedsføring samt midlertidige og permanente oppgradering/aktivering av byrom og tomme lokaler.

Stavanger øst er et 600 dekar stort transformasjonsområde. De siste 20 år har det pågått en byutviklingsprosess hvor området har blitt transformert fra å være et forlatt industriområde med et negativt image, til å bli en trendy, kreativ og urban bydel i sterk utvikling. Selve byutviklingsprosessen foregår lokalt med tett dialog med både innbyggere og de lokale næringsaktørene i bydelen. Arbeidet gjennomført av Urban Sjøfront i samarbeid med Stavanger kommune anses å være nytenkende og prosessorient i Norge.

Gjennom Urban Sjøfront har vi satt i gang flere ulike prosjekter med mål om å styrke bydelen. 

juli 2017

Den spiselige byfest

Arrangement|Byromsdesign

Den Spiselige Byfest er et arrangement som blir avholdt årlig i juli, på samme tid som Gladmatfestivalen. Den Spiselige Byfest er et alternativ til Gladmatfestivalen, og finner sted i en park Stavanger Øst....

juni 2014

Honningbakken – nabolagshager

Landskapsdesign|Nabolagshager

I regi av Urban Sjøfront mottok vi folkehelsemidler fra Stavanger Kommune til å sette i gang et pilotprosjekt hvor vi etablere en nabolagshage i deler av parken....

april 2013

Den spiselige bydel

Byutvikling

Vi etablerte prosjektet Den Spiselige Bydel i regi av Urban Sjøfront i 2013. Prosjektet har en langsiktig målsetning og visjon for Stavanger Øst....

Tags