Workshop Kristiansand Kommune

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune

I forbindelse med det pågående arbeidet med ny gatebruksplan for Kvadraturen i Kristiansand sentrum, planla og fasiliterte vi en aktivitetsdag for Kristiansand Kommune. Vi hadde fokus på involvering av ulike brukergrupper og aktører. I gjennomføring ble det forsøkt å legge vekt på tilrettelegging av opplegg som skaper konsensus om gatebruksplan for Kvadraturen og på samme tid dele vår kunnskap om byliv og grønn mobilitet. Utarbeidelsen av gatebruksplanen handler, slik vi ser det, også i høy grad om å motivere og inspirere befolkningen og lokale aktører i Kristiansand til å bli med å realisere gatebruksplan gjennom sine ressurser, interesse og kompetanse. Viktige tema som kommunen ønsket å drøfte i dialogprosessen var en reduksjon av gateparkeringen, utvidet gågatenett, bilfrie soner og midlertidige byrom, samt tilrettelegging til fremkommelighet for buss og sykkel. Selv om tema omhandler mobilitetstiltak, har vi tatt utgangspunkt i at formålet er å tilrettelegge for et helhetlig attraktivt bymiljø og økt byliv i Kvadraturen med flere opplevelse- og oppholdskvaliteter.

Selve aktivitetsdagen ble delt i to hovedaktiviteter, men kan ses på som et helhetlig opplegg. Det ble organisert en kreativt workshop, hvor næringsdrivende, fagpersoner, representater fra kommunen og andre relevante aktører var invitert. Det var totalt rundt 100 deltakere tilstede på workshopen.

Image
Resultatet fra workshopen ble en del av gateaktiviteten som ble gjennomført senere på dagen. Skisser laget på workshopen ble evaluert/stemt på av bybrukere ute på gata gjennom en storskala illustrasjon av Kvadraturen malt på gata. Gateaktiviteten var tilrettelagt for alle aldersgrupper og ment som en lavterskel mulighet til involvering. Målet med å koble de to ulike aktivitetene samme dag var å kunne sammenligne faglige anbefalinger med bybrukeren sine behov og sette resultater opp mot hverandre.
Image Image
Image

Tags