Workshop Leknes sentrum

Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune har de siste årene arrangert et byrom-seminar der alle byene i Nordland Fylke inviteres. Lokasjon for seminaret rullerer mellom byene. Seminaret går over to dager, der dag 1 handler om kunnskapsdeling med gode relevante foredragsholdere og dag 2 er en heldagsworkshop. Vi hadde i 2017 ansvaret for å utarbeide opplegg, gjennomføre og oppsummere heldagsworkshopen. Seminaret ble avholdt i Leknes i Vestvågøy kommune. Som en del av forberedelsene foreslo vi å utarbeide en spørreundersøkelse blant befolkningen i Vestvågøy Kommune for å ha et godt grunnlag til arbeidet på workshopen.
Selve opplegget som ble gjennomført handlet om å se helheten i hvilke utfordringer og potensialer Leknes sentrum har i dag, finne ut hvilke fortrinn Leknes kan bygge en sterk positiv identitet rundt, og til sist koble resultater til en strategisk gjennomføringsplan. Målet med workshopen handlet mye om å definere hvordan potensialer kan utløses å føres ut i livet. Hva som er hovedgrepet i det fremtidige sentrum, hvor vi kan begynne for å realisere visjonen, og hvem som gjør hva. Lego ble brukt for å kreativt skape et fremtidsbilde av Leknes.
Image
Image
Image

Tags