top of page

Hjemmeworkshop - møteplasser

Pris

kr 3 000,00

Hjemmeworkshop er et verktøy som fungerer fint å gjennomføre som en gruppeoppgave - enten med barn i et klasserom, eller som en pakke som innbyggerne kan ta med hjem og svare på. Denne versjonen er laget for å hente inn innspill til møteplasser.

 

Metoden kan tilpasses ulike tematikker, for eksempel en park, utvikling av en tomt eller et område. Ta kontakt om du ønsker en versjon som er mer spisset inn til ditt prosjekt. 

 

Du vil motta en mail fra oss med en link du kan åpne slik at du kan printe ut materialet selv. 

Språk

Innhold i pakken

Innhold: 

- Introark

- Oppgaveark

- Svarark

- Beskrivelse av metoden (for deg som skal gjennomføre)

 

Utstyr som du eller deltager må ha:

Tegne- og skrivesaker

Saks

Limstift

 

Det du gjerne må komplimentere pakken med:

Ark med referansebilder

Aviser/blader/magasiner

Når og hvem kan bruke hjemmeworkshop?

Hjemmeworkshopen kan brukes av ansatte i kommunen, private utviklere, arkitekter eller andre som jobber med prosjektutvikling og utvikling av møteplasser. 

Hjemmeworkshop som metode gi viktig kunnskap om hva innbyggerne er opptatt av og hvilke kvaliteter som er viktig å ivareta i en potensiell ny møteplass i området, både fysisk og når det gjelder tilbud og tjenester m.m.

Metoden fungerer også fint ved innhenting av innspill til dugnadsprosjekter og har blant annet blitt testet av velforeninger i samarbeid med selskapet stedskaping.no. 

bottom of page