top of page

Nabolab-pakke

Pris

kr 4 000,00

Velkommen til Nabolab!

 

Nabolab:

 

Som en del av pakken får du også velkomstflyer og invitasjon. Når du bestiller blir du derfor bedt om å skrive litt om prosjektet du ønsker å informere om. Se gjerne eksempler og bruk litt tid på å formulere teksten. 

Størrelse på arrangement

Informasjon til deltakerne om prosjektet (blir stående på velkomstflyer)

Opptil 500 tegn.

Informasjon på invitasjon: (Dato, tidspunkt, litt om prosjektet)

Opptil 500 tegn.

Innhold i pakken

Til deg som arrangør: 

  • Beskrivelse av metode og opplegg
  • Planleggingsverktøyer og sjekklister
  • Veiledning ifht dokumentasjon av arrangement

Grafisk materiale og hjelpemidler: 

  • Innspillskort (forskjellige tematikker)
  • Innspill til straktstiltak
  • Åpen post 
  • Tips til supplerende poster
  • Informasjonsflyer til deltakere 
  • Mal for invitasjon

Når og hvem kan bruke Nabolab?

Arkitekter, private utviklere eller ansatte i kommune som ønsker å informere om et prosjekt, plan eller prosess og samtidig ha en åpen og god dialog med lokalbefolkningen. Passer for dere som har gjennomført noe medvirkning tidligere. 

 

Nabolab er et godt alternativ til et informasjonsmøte, så verktøyet passer godt ved oppstart av arbeid med et planprogram, oppstart av en reguleringsprosess, før en reguleringsplan sendes til offentlig ettersyn, eller i prosess med utarbeidelse av arealplan eller samfunnsdelplan i kommuneplanarbeid.  

bottom of page