top of page

Utvalgte prosjekter

Vi skreddersyr våre leveranser til hvert enkelt oppdrag. Vi arbeider i alle skalaer og ønsker å være en sterk faglig samarbeidspartner for kommuner, private utviklere og andre samarbeidskonstellasjoner som arbeider med å skape mer bærekraftige og attraktive steder.

engelsk tekst
Kunder / samarbeidspartnee
bottom of page