top of page

Periode:

2019 - 2021

Kunde:

Økern Sentrum

Økern

Ansvarlig for en bred medvirkningsprosesses i forbindelse med planarbeid knyttet til utvikling av Økern sentrum

Økern sentrum er et viktig knutepunkt og transformasjonsområde, planlagt som det fremtidige sentrum i Hovinbyen, i Oslo. Etter mange år med planlegging av nytt kjøpesenter og badeland endret Økern sentrum strategi og plan, og startet opp helt nye studier med mål å skape et levende og utadrettet sentrumsområde. LÉVA ble kontaktet før planlagt planoppstart, med forespørsel om å bistå med styring og gjennomføring av en bred medvirkningsprosess og prosessrådgivning knyttet til sikring av sosial bærekraft. Det ble utarbeidet en 6-måneders prosessplan for gjennomføring av medvirkning tett koblet til reguleringsprosessen. Dette inkluderte en kombinasjon av digital medvirkning, workshops, dialogmøter og skolebesøk. Det gamle venterommet på T-banestasjonen ble også, ila. få måneder, transformert til midlertidig møteplass. 


Les mer om hvordan resultatene fra medvirkningsprosessen blir tatt videre på nettsiden til Økern sentrum: https://www.okernsentrum.no/byutvikling-gjennom-medvirkning


LÉVA bidro også aktivt inn i konsulent-teamets reguleringsarbeid ledet av A-Lab arkitekter, spesielt knyttet til programmering bygulv, kobling byplangrep kontekst og sikring av stedsidentitet. LÉVA hadde også en aktiv rolle i pågående bærekraftsarbeid ledet av Sweco, med blant annet Breeam Community.

English summary:


Participation process in the redevelopment of Økern, mobility hub in Oslo


The district of Økern is an important mobility hub and one of the most extensive redevelopment areas in Oslo. LÉVA received a request to assist with the management of a broad participation process, including digital citizen involvement, workshops, dialogue meetings, school visits and creative temporary design implementations. You can read more about the process and the results on the project website: https://www.okernsentrum.no/en/participatory-process


In addition LÉVA played an active role with work concerning place identity, programming first floors and public spaces, and securing important context connections.

bottom of page