top of page

Periode:

2017 - 2020

Kunde:

Selvaag Bolig og AVA Eiendom

Elveparken Sandnes

Ansvarlig for en bred medvirkningsprosesses i forbindelse med forstudier og knyttet til utvikling av Elveparken i Sandnes.

Elveparken er et av de største gjenværende transformasjonsområdene i Sandnes sentrum. Områdeutviklingen har vært avhengig av tett koordinering med revidering av ny kommunedelplan for sentrum. Det ble derfor i årene 2017-2019 arbeidet aktivt med forstudier til prosjektet parallelt med det pågående arbeidet med sentrumsplanen. 


LÉVA arbeidet tett i to-spann med Mad Arkitekter Stavanger med utvikling av mulighetsstudie for området, parallelt med dette gjennomførte LÉVA omfattende medvirkning i forkant av planoppstart, hvor det særlig ble vektlagt medvirkning med barn og unge. Den omfattende og godt forankrede prosessen som ble gjennomført i forkant av regulering resulterte i at varsling av planoppstart høsten 2019 ble svært godt mottatt av både naboer, lokalmiljø og kommunen. Les mer om prosjektet på Eleveparken sin nettside: https://www.selvaagbolig.no/rogaland/elveparken/

Our website is under construction. We will update this page with more info.

bottom of page