top of page

Periode:

2019 -

Kunde:

Gladmat AS

Gladmatfestivalen, Stavanger

Konseptuvikling og design av festivalområde

LÉVA har siden 2018 bistått Gladmatfestivalen i Stavanger i konseptutvikling av festivalens ulike delområder og jobbet tett med ledelsen i organisasjonen med hvordan festivalen i høyere grad kan planlegges på bysentrum sine premisser. Målet med arbeidet har vært å oppnå en bedre opplevelse for de besøkende og styrke festivalens omdømme. 


Hensikten med LÉVAs involvering er å både kunne bidra til at festivalens avtrykk gir mer tilbake til byen og styrke festivalens særpreg og lokale tilknytning. Dette arbeidet har samlet sett også vært et viktig bidrag i å utvikle en mer bærekraftig festival.

English summary:


Concept and design of annual festival in Stavanger


Since 2018 LÉVA has worked with “Gladmatfestivalen” (Norway's largest food festival) carried out annually in Stavanger. In addition to contributing to the concepts and design principles for different areas within the festival, LÉVA has assisted the management team of the festival on how to make it more locally adapted to the city's structure and premises. The main goals with the work has been to ensure that the festival is locally sustainable, has a strong identity, and gives something back to the city of Stavanger. 

bottom of page