top of page

Periode:

2015 - 2017

Kunde:

Oslo kommune

Havnepromenaden Oslo

Utvikling og koordinering av aktører på Havnepromenaden i Oslo.

LÉVA gjennomførte et omfattende arbeid med utvikling av havnepromenaden fra januar 2015- mars 2017. Arbeidet gikk ut på å teste ut en koordinatorrolle som hadde til formål å samle og koble aktører som kunne være initiativtakere til å skape aktivitet på kort og lang sikt, langs hele den 9 km lange strekningen.

LÉVA hadde mange ulike oppgaver gjennom de 2 årene.


Sommeren 2015 var LÉVA gjennom sin rolle som koordinator ansvarlig for åpningen av havnepromenaden. Arrangementet pågikk i 12 timer, hvor hele den 9km lange strekningen ble aktivert av over 200 aktører som bidro etter egen interesse med aktivitet. Åpningen ble samkjørt og var i samarbeid med Havnelangs som var i regi av Oslo Havn. Åpningen ble startskuddet på en serie nye etableringer av tilbud langs havnepromenaden i de kommende årene der LÉVA hadde koordinatorrollen.


Vippetangen var et særlig satsingsområde i årene 2015-2016. Her ble det arbeidet aktivt, i hele perioden, med å koble ulike aktører og stimulere til samarbeid og nyetableringer. I dette området var det spesielt et godt samarbeid med Oslo Havn, som var en av etatene som var med i det tverretatlige samarbeidet. En midlertidig møteplass, kalt Kiosken, ble etablert i et gammelt kiosklokale i Fiskehallen. Her ble en rekke møter og mindre arrangementer avholdt gjennom hele 2016. Resultatet av aktiveringsstrategien har gitt Vippetangen nytt liv, med etablering av både Vippa, Salt, et større badstumiljø og etablering av festivalen Passion for Ocean.


Det ble også gjennomført et eget delprosjekt på delstrekningen Frognerstranda, med en mer grundig medvirkningsprosess og videre anbefaling til fysiske tiltak.

English summary


Development of Oslo harbourfront promenade


In 2015 LÉVA was given the role as a coordinator in the comprehensive project of developing Oslo´s harbourfront promenade. The work consisted of a variety of assignments, but a key criteria for the project's success was the involvement and coordination of the different stakeholders that could contribute to the activation of the promenade which measures 9 km in total. 


During the opening of the promenade, an event that lasted for 12 hours, the entire 9 km stretch was activated by over 200 stakeholders and local actors who contributed with activity based on their own interest. The opening was the starting point for a series of new establishments, collaborations and events along the harbourfront promenade in the coming years.

bottom of page