top of page

Periode:

2020 -

Kunde:

OBOS

Medvirk Obos

Innovasjonsprosjekt, opplæringsprogram og nye systemer for oppfølging av medvirkning i Obos-konsernet

I 2020 inngikk LÉVA og OBOS en innovasjonsavtale omkring satsing på- og bygging av nye systemer for sikring av medvirkning i alle OBOS sine prosjekter. Hensikten med arbeidet var å utvikle veiledere, hjelpemidler og kurspakker for å få til flere og bedre medvirkningsprosesser i OBOS-konsernet i hele Norge. 


I første del av prosjektet utviklet LÉVA Medvirkningsskolen, et eget internt kursopplegg for alle som jobber med prosjektutvikling i Obos og en tilhørende digital plattform, Medvirk Obos, med tilgang til guider, maler og veiledere til hjelp i gjennomføring av medvirkning. Hensikten var å overføre Levas kunnskap omkring medvirkning til Obos for selv å kunne planlegge bedre prosesser, samt utvikle nye måter å drive medvirkning på sammen. 


Fase 2 i innovasjonsarbeidet startet høsten 2022 og er pågående. Her testes en skreddersydd digital medvirkningsportal hvor blant annet softwareløsningen DECIDIM benyttes som utgangspunkt for å bygge opp innholdet. Hensikten med denne videreføringen av arbeidet er å kunne drive bedre og mer digital medvirkning, samtidig kunne sikre en mer transparente og deltakende prosesser for deltakere i medvirkningsprosesser. Den første piloten finner du her: www.medvirkobos.no

English summary:


Innovative training program and systems for citizen participation 


In 2020 LÉVA and OBOS, Norway's largest housing developer (member-based with around 400.000 members), started a collaboration to develop new methods and systems to improve citizen participation in their development projects. The intention of the collaboration is to increase the knowledge of OBOSs project leaders, by offering courses, tools and hands-on guides to make participation more available to implement in their projects. 


One of the outcomes of the initial part of the projects was “Medvirkningsskolen” (School of participation) - a course for everyone that works with project development in OBOS. In addition to the course, LÉVA created a digital platform (“Medvirk OBOS”) where guides, tools and templates were available for the course partakers. The aim was to share and transfer LÉVAs experience and knowledge about participation to employees in OBOS.


Since the autumn of 2022, LÉVA and OBOS have been testing and developing a digital participation portal with the software DECIDIM, to continue to explore solutions and methods for executing more and better digital participation processes, as well as create transparency for the citizens that get involved in the processes. The first pilot is available at www.medvirkobos.no.

bottom of page